loader image

Finalizare studii

Teme pentru proiectele de diplomă – 2022/2023

Sesiunea februarie 2022

Anunț finalizare studii – sesiunea februarie 2022

  • Instrucțiuni cu privire la pregătirea pentru susținerea în regim online a examenlor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2022:  licență | masterat
  • Cerere de înscriere sesiunea februarie: diplomă | disertație

Grila de notare  

Secretarii comisiilor de finalizare a studiilor la licență și masterat – sesiunea februarie 2022

Referate de apreciere (diplomă și disertație)

Proceduri ale universității privind finalizarea studiilor: licență | masterat

Fișe de lichidare: diplomă | masterat
Eliberarea actelor de studii se face cu o programare prealabilă pe email la adresa diplomas@tuiasi.ro.
Mai multe detalii despre eliberarea actelor de studii și a condițiilor speciale care trebuiesc indeplinite gasiți aici.

Anunț pentru studenții din anii terminali (licență și masterat) care nu vor reuși să finalizeze studiile

Cerere încheiere situație școlară în toamnă : licență | masterat