loader image

Doctorat

29.09.2020: Alegeri Şcoala Doctorală – alegeri pentru Directorul Şcolii Doctorale (DSD) şi pentru membrii Consiliului Şcolii Doctorale (CSD)

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Studiile se organizează în conformitate cu Legea nr. 1/2011 – „Legea Educației Naționale” și Codul studiilor de doctorat. Începând cu anul 2005, doctoratul se desfăşoară în cadrul Şcolilor Doctorale, sub îndrumarea ştiinţifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat și a altor prevederi legislative

Studiile universitare de doctorat din cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se organizează sub două forme:

 • cu frecvenţă, pentru o perioadă de 3 ani, în regim cu bursă, sau fără bursă
 • fără frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, doar în regim cu taxă

Conducători de doctorat:

 • Prof.dr.ing. H.N. Teodorescu, membru al Academiei Române
 • Prof.dr.ing. Liviu Goraş
 • Prof.dr.ing. Daniela Tărniceriu
 • Prof.dr.ing. Ion Bogdan
 • Prof.dr.ing. Doru-Florin Chiper
 • Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu
 • Prof.dr.ing. Radu Bozomitu
 • Prof.dr.ing. Dan Dobrea
 • Conf.dr.ing. Dorin Neacșu

Școala doctorală

Consiliul de coordonare a programelor doctorale (CCPD) din domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (IETTI):

 • Prof.dr.ing. Radu Gabriel Bozomitu – director
 • Prof.dr.ing. Iulian Aurelian Ciocoiu – membru
 • Prof.dr.ing. Dan Marius Dobrea – membru

Obținerea atestatului de abilitare:

 Standarde minimale pentru acordarea titlului de doctor

Taxe aferente studiilor universitare de doctorat