loader image

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Studiile se organizează în conformitate cu Legea nr. 1/2011 – „Legea Educației Naționale” și Codul studiilor de doctorat. Începând cu anul 2005, doctoratul se desfăşoară în cadrul Şcolilor Doctorale, sub îndrumarea ştiinţifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Școlii Doctorale și a altor prevederi legislative

Studiile universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Şcolii Doctorale a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași se organizează sub următoarele forme:

 • u frecvenţă, în regim cu bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvenţă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvenţă sau cu frecvență redusă, în regim cu taxă pentru o perioada de 3 ani.

Consiliul de coordonare a programelor doctorale (CCPD) din domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (IETTI)

 • Prof. dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu – director
 • Prof. dr. ing. Iulian Aurelian Ciocoiu – membru
 • Prof. dr. ing. Dan Marius Dobrea – membru

Conducători de doctorat în domeniul IETTI

 • Prof. dr. ing. Daniela Tărniceriu
 • Prof. dr. ing. H. N. Teodorescu, membru al Academiei Române
 • Prof. dr. ing. Liviu Goraş
 • Prof. dr. ing. Ion Bogdan
 • Prof. dr. ing. Iulian Aurelian Ciocoiu
 • Prof. dr. ing. Doru-Florin Chiper
 • Conf. dr. ing. Dorin Octavian Neacșu
 • Prof. dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu
 • Prof. dr. ing. Dan Marius Dobrea
 • Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie

Elaborarea și redactarea tezei de doctorat

Procedura pentru susținerea tezelor de doctoratFORMULARE

Standarde minimale pentru acordarea titlului de doctor

Ghid pentru elaborarea și redactarea tezelor de doctorat

Ghid pentru studenții doctoranzi

Ghid pentru conducătorii de doctorat

Obținerea atestatului de abilitare

Studenți doctoranzi

Beneficii pe care le aveţi ca student la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI):

Documente utile – cereri

Fișa de lichidare doctorat

Taxe aferente studiilor universitare de doctorat

Informații suplimentare despre Școala Doctorală a TUIASI se pot obține de aici.


Anunțuri Școala Doctorală

Informații admitere la studii universitare de doctorat – anul universitar 2022-2023

Colocviul de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale se va susține la data de 21 septembrie 2022, ora 9:00, în Amfiteatrul P6 al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Proiectele de cercetare pentru doctoranzii din anul I se vor susține la data de 21 septembrie 2022, începând cu ora 12:00, în Amfiteatrul P6 al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Programul susținerii proiectelor de cercetare pentru doctoranzii din anul I este disponibil la acest link.

Număr de locuri scoase la concurs, sesiunea iulie/septembrie 2022

EnglishRomanian