loader image

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Studiile se organizează în conformitate cu Legea nr. 1/2011 – „Legea Educației Naționale” și Codul studiilor de doctorat. Începând cu anul 2005, doctoratul se desfăşoară în cadrul Şcolilor Doctorale, sub îndrumarea ştiinţifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Școlii Doctorale și a altor prevederi legislative

Studiile universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Şcolii Doctorale a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași se organizează sub următoarele forme:

 • cu frecvenţă, în regim cu bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvenţă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvenţă sau cu frecvență redusă, în regim cu taxă pentru o perioada de 3 ani.

Consiliul de coordonare a programelor doctorale (CCPD) din domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (IETTI):

 • Prof. dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu – director
 • Prof. dr. ing. Iulian Aurelian Ciocoiu – membru
 • Prof. dr. ing. Dan Marius Dobrea – membru

Conducători de doctorat în domeniul IETTI:

 • Prof. dr. ing. Daniela Tărniceriu
 • Prof. dr. ing. H. N. Teodorescu, membru al Academiei Române
 • Prof. dr. ing. Liviu Goraş
 • Prof. dr. ing. Ion Bogdan
 • Prof. dr. ing. Iulian Aurelian Ciocoiu
 • Prof. dr. ing. Doru-Florin Chiper
 • Conf. dr. ing. Dorin Octavian Neacșu
 • Prof. dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu
 • Prof. dr. ing. Dan Marius Dobrea
 • Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie

Teme de cercetare IETTI

Elaborarea și redactarea tezei de doctorat

Procedura pentru susținerea tezelor de doctoratFORMULARE – 1 – 19

Ghid pentru elaborarea și redactarea tezelor de doctorat

Standarde minimale pentru acordarea titlului de doctor

Obținerea atestatului de abilitare

Taxe aferente studiilor universitare de doctorat

Informații suplimentare despre Școala Doctorală a TUIASI se pot obține de aici.


Anunțuri Școala Doctorală

În ziua de 25 ianuarie 2022, începând cu ora 13:00, se va desfășura presusținerea on-line, în fața comisiei de îndrumare, a tezei de doctorat cu titlul „Sisteme adaptive cu aplicații în electronica auto” (Adaptive systems with applications in automotive electronics), elaborată de către domnișoara ing. Vasilica-Daniela Andrieș, sub îndrumarea domnilor profesori Liviu Goraș și Georg Pelz.

Comisia de îndrumare este formată din:

 • Prof. dr. ing. Victor Grigoraș
 • Prof. dr. ing. Iulian-Aurelian Ciocoiu
 • Șef lucr. dr. ing. Roxana-Daniela Florescu

Prezentarea se va desfășura pe platforma Teams, pe canalul Referate doctorat.

Informații admitere la studii universitare de doctorat – anul universitar 2021-2022

Colocviul de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale se va susține online la data de 22 septembrie 2021, ora 9:00, accesând următorul link: Admitere doctorat IETTI

Proiectele de cercetare pentru doctoranzii din anul I se vor susține online la data de 22 septembrie 2021, începând cu ora 12:00, după următorul program, accesând link-ul: Sustinere Proiecte Cercetare IETTI

Număr de locuri scoase la concurs, sesiunea iulie/septembrie 2021