loader image

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Studiile se organizează în conformitate cu Legea nr. 1/2011 – „Legea Educației Naționale” și Codul studiilor de doctorat. Începând cu anul 2005, doctoratul se desfăşoară în cadrul Şcolilor Doctorale, sub îndrumarea ştiinţifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat și a altor prevederi legislative

Studiile universitare de doctorat din cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se organizează sub două forme:

 • cu frecvenţă, pentru o perioadă de 3 ani, în regim cu bursă, sau fără bursă
 • fără frecvenţă, pentru o perioada de 3 ani, doar în regim cu taxă

Conducători de doctorat:

 • Prof.dr.ing. H.N. Teodorescu, membru al Academiei Române
 • Prof.dr.ing. Liviu Goraş
 • Prof.dr.ing. Daniela Tărniceriu
 • Prof.dr.ing. N.D. Alexandru
 • Prof.dr.ing. Ion Bogdan
 • Prof.dr.ing. Doru-Florin Chiper
 • Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu
 • Prof.dr.ing. Radu Bozomitu
 • Prof.dr.ing. Dan Dobrea
 • Conf.dr.ing. Dorin Neacșu

Școala doctorală

 • Perioada de înscriere: 1 – 10 iulie | 2 – 19 septembrie 2019 | Colocviu admitere doctorat: 25 septembrie 2019, ora 10:00, Sala de Consiliu | tematică admitere doctorat 2019 | Testul la limba străină: 10 iulie | 20 septembrie 2019 (Catedra de limbi străine, corp CH, etaj 5, ora 10:00) | documente necesare pentru înscrierea la colocviul de admitere
 • Număr de locuri scoase la concurs, sesiunea iulie 2019: 4 (cu bursă) | 4 (fără bursă)
 • Susținerea proiectului de către doctoranzii din anul I: 25 septembrie 2019, ora 12:00, Sala de Consiliu | Comisii îndrumare admiși 2018  
 • Compania Continental oferă studenților doctoranzi burse private în valoare de 2300 lei/luna pe durata celor 3 ani de studii doctorale, pentru următoarele teme de cercetare:
  • Sistem automat de analiză și control în timp real a puterilor la nivelul autovehiculelor, cu posibilitatea de extensie la nivelul flotelor auto (prof.dr.ing. Ion Bogdan)
  • Controlul luminilor autovehiculului (prof.dr.ing. Ion Bogdan)
  • Puteți consulta contractul aferent acestor burse aici. Bursa MEN și bursa privată se cumulează, rezultând valoarea bursei de 3750 lei/lună.

Consiliul Școlii Doctorale a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației:

 • Prof.dr.ing. Ion Bogdan – director
 • Prof.dr.ing. Daniela Tărniceriu – membru
 • Prof.dr.ing. Doru-Florin Chiper – membru
 • Prof.dr.ing. Corneliu Rusu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – membru
 • Ing. Abunei Adrian-Marius – student doctorand ETTI

Obținerea atestatului de abilitare:

 Standarde minimale pentru acordarea titlului de doctor