loader image

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Studiile se organizează în conformitate cu Legea nr. 1/2011 – „Legea Educației Naționale” și Codul studiilor de doctorat. Începând cu anul 2005, doctoratul se desfăşoară în cadrul Şcolilor Doctorale, sub îndrumarea ştiinţifică a unui conducător de doctorat, în acord cu Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Școlii Doctorale și a altor prevederi legislative

Studiile universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Şcolii Doctorale a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași se organizează sub următoarele forme:

 • cu frecvenţă, în regim cu bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvenţă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență redusă și fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvenţă sau cu frecvență redusă, în regim cu taxă pentru o perioada de 3 ani.

Consiliul de coordonare a programelor doctorale (CCPD) din domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (IETTI):

 • Prof. dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu – director
 • Prof. dr. ing. Iulian Aurelian Ciocoiu – membru
 • Prof. dr. ing. Dan Marius Dobrea – membru

Conducători de doctorat în domeniul IETTI:

 • Prof. dr. ing. Daniela Tărniceriu
 • Prof. dr. ing. H. N. Teodorescu, membru al Academiei Române
 • Prof. dr. ing. Liviu Goraş
 • Prof. dr. ing. Ion Bogdan
 • Prof. dr. ing. Iulian Aurelian Ciocoiu
 • Prof. dr. ing. Doru-Florin Chiper
 • Conf. dr. ing. Dorin Octavian Neacșu
 • Prof. dr. ing. Radu Gabriel Bozomitu
 • Prof. dr. ing. Dan Marius Dobrea
 • Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie

Teme de cercetare IETTI

Elaborarea și redactarea tezei de doctorat

Ghid pentru elaborarea și redactarea tezelor de doctorat

Standarde minimale pentru acordarea titlului de doctor

Obținerea atestatului de abilitare

Taxe aferente studiilor universitare de doctorat

Informații suplimentare despre Școala Doctorală a TUIASI se pot obține de aici.


Anunțuri Școala Doctorală