loader image

Anunțuri admitere doctorat

  • Informații admitere la studii universitare de doctorat – anul universitar 2022-2023
  • Colocviul de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale se va susține la data de 21 septembrie 2022, ora 9:00, în sala de consiliu a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.