loader image

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

În anul academic 1971-1972 a apărut secţia de Electronică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1975 s-a format Catedra de Electronică. Specializările iniţiale au fost „Electronică aplicată”, „Radiotehnică” şi „Telefonie-telegrafie”.

Studii

Licență

În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicatăTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, respectiv Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul „trunchi comun” şi se bazează pe un plan de învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate.

Masterat

  • Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA) 
  • Radiocomunicaţii digitale (RD) 
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS) 
  • Information technologies for telecommunications (IT4T)
  • Reţele de comunicaţii (RC) 
  • Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (SEIII)
  • Automotive electronic control systems (AECS)

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Noutăți

Centric Express

În perioada 7 martie – 11 aprilie 2020, compania Centric organizează 6 sesiuni de training în domeniul IT, reunite sub denumirea Cent

Anunț burse sociale

ANUNȚ ACORDARE BURSE SOCIALE SEM. II 2019-2020Informații privind acordarea burselor sociale în anul universitar 2019-2020 sunt disponi

Întâlnire candidat Rector

Întâlnirea electorală a domnului prof.dr.ing. Dan Caşcaval, candidat la funcţia de Rector pentru mandatul următor, cu

Alegeri conduceri academice

Pe această pagină vor fi prezentate informaţiile specifice activităţilor de alegere a conducerilor academice în Univers

Examene sesiune iarnă

Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă a anului universitar 2019-2020 este disponibilă aici.