loader image

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

În anul academic 1971-1972 a apărut secţia de Electronică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1975 s-a format Catedra de Electronică. Specializările iniţiale au fost „Electronică aplicată”, „Radiotehnică” şi „Telefonie-telegrafie”.

Studii

Licență

În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicatăTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, respectiv Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul „trunchi comun” şi se bazează pe un plan de învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate.

Masterat

  • Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA) 
  • Radiocomunicaţii digitale (RD) 
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS) 
  • Information technologies for telecommunications (IT4T)
  • Reţele de comunicaţii (RC) 
  • Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (SEIII)
  • Automotive electronic control systems (AECS)

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Noutăți

Alegeri conduceri academice

Pe această pagină vor fi prezentate informaţiile specifice activităţilor de alegere a conducerilor academice în Univers

Examene sesiune iarnă

Planificarea examenelor din sesiunea de iarnă a anului universitar 2019-2020 este disponibilă aici.

Contracte nesemnate

STUDENȚII DIN ACEST TABEL SUNT RUGAȚI SĂ COMPLETEZE CONTRACTELE DE STUDII ÎMPREUNĂ CU ÎNDRUMĂTORII DE AN ȘI

Conferința ePrivacy

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost co-organizator al Conferinței „BHR Consulting – Evoluția

Proiect AntreprenorIng

Ȋn perioada 1 septembrie 2019 – 17 iulie 2021, în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași se va derula