loader image

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

În anul academic 1971-1972 a apărut secţia de Electronică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1975 s-a format Catedra de Electronică. Specializările iniţiale au fost „Electronică aplicată”, „Radiotehnică” şi „Telefonie-telegrafie”.

Studii

Licență

În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicatăTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, respectiv Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul „trunchi comun” şi se bazează pe un plan de învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate.

Masterat

  • Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA) 
  • Radiocomunicaţii digitale (RD) 
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS) 
  • Information technologies for telecommunications (IT4T)
  • Reţele de comunicaţii (RC) 
  • Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (SEIII)
  • Automotive electronic control systems (AECS)

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Noutăți

Prezentare programe licență

FORMULARUL PENTRU EXPRIMAREA PREFERINȚELOR PRIVIND SPECIALIZAREA Documentele care conțin informațiile relevante pot fi accesate aici: E

Restanțe an 4

S-a afișat programarea examenelor de restanță pentru studenții din anul 4, care se vor desfășura în perioada 1.06.

Târg de cariere digital

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași participă, în perioada 21-22 mai 2020, la ediția online a T&aci

OpenDays@TUIASI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în perioada 20 – 22 mai 2020 o inedită manife

Alegeri conduceri academice

Pe această pagină vor fi prezentate informaţiile specifice activităţilor de alegere a conducerilor academice în Univers