loader image

Istoric

Educaţia în domeniul electronicii a început la Iaşi prin organizarea în anul 1911 a „Şcolii de electricitate” la Universitatea „Al.I. Cuza”. Primele noţiuni de electronică aplicată şi radiocomunicaţii au fost predate la cursurile de „Fizică industrială” şi „Telefonie-telegrafie”. După înfiinţarea în anul 1937 a Institutului Politehnic Iaşi, noţiuni de electronică au fost predate ca parte a cursurilor de „Radiotehnică”, „Tehnica curenţilor slabi” şi „Electronică industrială”.

În anul academic 1971-1972 a apărut secţia de Electronică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1975 s-a format Catedra de Electronică. Specializările iniţiale au fost „Electronică aplicată”, „Radiotehnică” şi „Telefonie-telegrafie”.

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii a fost înfiinţată în anul academic 1990-1991. Facultatea cuprinde 4 departamente: Bazele electronicii, Electronică aplicată și sisteme inteligente, Telecomunicaţii și sisteme de telecomunicații, respectiv Matematică-informatică. Corpul profesoral cuprinde 150 membri, iar în facultate activează circa 1500 de studenţi şi doctoranzi. Din toamna anului 2008 denumirea oficială devine Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

EnglishRomanian