loader image

Informații utile

Consilieri de an 2022-2023

Cerere repetare scolaritate 2022-2023

Contracte de studii, fișe de înscriere 2022-2023

Planuri de invățământ Licență

Planuri de invățământ Master

Act adițional – Contract de studii – română

Act adițional – Contract de studii – engleză

Reglementări situații studenți – septembrie 2022 – În atenția studenților care nu au acumulat numărul minim de credite pentru promovarea anului universitar 2021-2022 și înscrierea în anul universitar 2022-2023

Începând cu anul universitar 2022/2023 va dispărea din planul de învățământ al anului II licență disciplina Practica de domeniu, prevăzută în acest an cu 4 credite, aceasta urmând să fie transferată la anul III licență.
Prin urmare, cei care nu vor realiza un număr de 30 credite pentru promovarea în anul III și vor repeta anul II, vor avea cu 4 credite mai puțin.

Formațiile de studiu pentru licență, anul I, an universitar 2021-2022

Formațiile de studiu pentru licență, anii I – IV și master, anii I – II, sunt postate pe platforma „Moodle”, la „Grupe”.

Facilități pentru studenți

Calendar

Calendarul activităților din anul universitar 2022-2023 poate fi consultat aici.

Acte necesare pentru înscrierea în anul universitar 2021-2022

Regulament intern activitate secretariat

Fișă de înscriere studii de licență în limba română

Fișă de înscriere studii de licență în limba engleză

Contract de studii – limba română

Contract de studii – limba engleză

Contract de studii anul I – limba română

Contract de studii anul I – limba engleză

Act adițional la contractul de studii – limba română

Act adițional la contractul de studii – limba engleză

Contract de studii masterat – limba română

Contract de studii masterat – limba engleză

Fișă lichidare licență | Fișă lichidare disertație | Fișă lichidare exmatriculați/retrași

Modele de cereri și formulare

 • Modele de cereri care reglementează diverse situații școlare (inclusiv cele de mai jos):
  • model contract de studii | act adițional (pentru anii II și III) | fișa de înscriere
  • cerere restituire taxă de studii pentru studenții admiși la buget
  • cerere echivalare laboratoare
  • cerere reexaminare
  • cerere mărire notă
  • cerere eliberare adeverință absolvire fără examen de licență promovat
  • cerere eliberare foaie matricolă licență
  • cerere eliberare situație școlară pentru studenții exmatriculați
  • cerere întrerupere școlaritate
  • cerere reînmatriculare facultate
  • cerere transfer la alte facultăți
  • cerere retragere studii
  • cerere retragere studii studenți străini
  • cerere transfer la alte universități
  • fișe de lichidare: licență | masterat | exmatriculați/retrași studii
  • model cereri Work & Travel

Regulamente

Controlul calității

Studii universitare de licenţă

Studii universitare de masterat

Burse, cazare, taxe

Diverse

EnglishRomanian