loader image

Informații utile

Formațiile de studiu pentru licență, anul I, an universitar 2021-2022

Formațiile de studiu pentru licență, anii I – IV și master, anii I – II, sunt postate pe platforma „Moodle”, la „Grupe”.

Cadrele didactice consilieri de an

Facilități pentru studenți

Calendar

Calendarul activităților din anul universitar 2021-2022 poate fi consultat aici.

Acte necesare pentru înscrierea în anul universitar 2021-2022

Regulament intern activitate secretariat

Fișă de înscriere studii de licență în limba română

Fișă de înscriere studii de licență în limba engleză

Contract de studii – limba română

Contract de studii – limba engleză

Contract de studii anul I – limba română

Contract de studii anul I – limba engleză

Act adițional la contractul de studii – limba română

Act adițional la contractul de studii – limba engleză

Contract de studii masterat – limba română

Contract de studii masterat – limba engleză

Fișă lichidare licență | Fișă lichidare disertație | Fișă lichidare exmatriculați/retrași

Modele de cereri și formulare

 • Modele de cereri care reglementează diverse situații școlare (inclusiv cele de mai jos):
  • model contract de studii | act adițional (pentru anii II și III) | fișa de înscriere
  • cerere restituire taxă de studii pentru studenții admiși la buget
  • cerere echivalare laboratoare
  • cerere reexaminare
  • cerere mărire notă
  • cerere eliberare adeverință absolvire fără examen de licență promovat
  • cerere eliberare foaie matricolă licență
  • cerere eliberare situație școlară pentru studenții exmatriculați
  • cerere întrerupere școlaritate
  • cerere reînmatriculare facultate
  • cerere transfer la alte facultăți
  • cerere retragere studii
  • cerere retragere studii studenți străini
  • cerere transfer la alte universități
  • fișe de lichidare: licență | masterat | exmatriculați/retrași studii
  • model cereri Work & Travel

Îndrumătorii pentru proiectele de diplomă din anul universitar 2021-2022, numărul de locuri disponibile şi temele de proiect de diplomă propuse pentru studenţii anului III, anul universitar 2020-2021

Regulamente

Controlul calității

Studii universitare de licenţă

Studii universitare de masterat

Burse, cazare, taxe

Diverse