loader image

Admitere doctorat

Informații generale

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației organizează Admiterea 2022 la studii universitare de doctorat, în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale.

Consultați Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Colocviul de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale se va susține la data de 21 septembrie 2022, ora 9:00, în sala de consiliu a Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Consiliul de Coordonare a Programelor Doctorale a decis ca selecţia candidaţilor la colocviul de admitere din septembrie 2022 să se realizeze în funcție de opțiunile candidaților la una dintre formele studiilor universitare de doctorat, în ordinea mediei obţinute de către candidaţi la concursul de admitere, în limita locurilor scoase la concurs, dar cu media de cel puţin 7, prin hotărârea Comisiei de admitere şi cu respectarea următoarelor criterii de selecţie:

Criterii de selecțiePonderea notării
Media generală a anilor de studii40%
Media la examenul de licență/diplomăstudii de licență de 4 ani
studii de licență de 5 ani
20%
30%
Media la examenul de disertațiestudii de licență de 4 ani
studii de licență de 5 ani
10%
Nota obținută la interviu30%

Informații suplimentare despre admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat pot fi consultate la acest link.

EnglishRomanian