loader image

Taxe

Achitare taxe în anul universitar 2020-2021

ACHITARE TAXE VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Date transfer bancar:
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul.

Nu sunt acceptate de către universitate plățile prin Revolut.

ANUNȚ IMPORTANT

Studenţii din acest tabel, care nu au plătit integral taxa de şcolarizare aferentă semestrului al II-lea, 2020-2021, în valoare de 1750 lei, sunt rugați să achite urgent suma restantă pentru semestrul al II-lea până MIERCURI, 07.07.2021. În caz contrar vor fi exmatriculaţi.