loader image

Taxe

Program încasare taxe:

LUNI – VINERI – 09:00-11:00
SALA III.31 (lângă secretariatul facultății)

PROGRAMUL NORMAL DE ÎNCASARE TAXE ESTE SUSPENDAT PÂNĂ LA RELUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

Vă informăm că taxele valabile în anul universitar 2019/2020, aprobate prin Hotărârea Senatului nr. 71 din 22 martie 2019, se pot achita prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, cu obligaţia transmiterii dovezii de plată a taxei la adresa secretariat@etti.tuiasi.ro.

Date transfer bancar:
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul.

Vă reamintim că în conformitate cu „REGULAMENTUL INTERN PRIVIND ÎNCASAREA ŞI EVIDENŢA TAXELOR ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI”, aprobat în ședința Senatului TUIASI din data de 15.12.2017, Art.5.3, studenții admiși pe locurile cu taxă au obligația să le achite la următoarele date:

(1) Studentul admis pe locurile cu taxă la studii de licenţă, masterat sau doctorat are obligaţia să achite taxa de şcolarizare în patru tranşe egale: până la data de 15 octombrie prima tranşă, până la data de 15 ianuarie a doua tranşă, 15 martie a treia tranşă şi până la data de 1 iunie restul taxei de şcolarizare.