loader image

Taxe

Achitare taxe în anul universitar 2022-2023

Conform articolului 5.5. din Contractul de studii încheiat cu facultatea, studenții admiși pe locurile cu taxă au obligația să le achite la următoarele date:

(1) Studentul admis pe locurile cu taxă la studii de licenţă, masterat sau doctorat are obligaţia să achite taxa de şcolarizareîn patru tranşe egale: până la data de 15 octombrie prima tranşă, până la data de 15 ianuarie a doua tranşă, 15 martie a treia tranşă şi până la data de 01 iunie restul taxei de şcolarizare.

Studenții care nu achită integral taxa semestrului I până la data de 15 ianuarie 2023, nu vor avea dreptul să susțină examenele/colocviile aferente acestui semestru.

Taxele valabile în anul universitar 2022/2023 se pot achita prin intermediul platformei taxe.tuiasi.ro sau prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking. Studenții au obligaţia transmiterii dovezii de plată a taxei la adresa secretariat@etti.tuiasi.ro.Toate taxele de școlarizare, care țin de activitatea didactică, cât și taxele din campus, pot fi platite integral online pe platforma taxe.tuiasi.ro.

Date transfer bancar:
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul (ETTI).

Nu sunt acceptate de către universitate plățile prin Revolut.

SCHOOL TAXES FOR FOREIGN STUDENTS

Bank name: Banca Comerciala Romana S.A., Filiala Iasi
Bank address: Str. Palat nr. 11, Orasul Iasi, Romania
Bank SWIFT: RNCBROBU
IBAN: RO69RNCB0175033583220051
Currency: EURO

Bank account holder/Beneficiary: Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi
Beneficiary address: Str. Dimitrie Mangeron nr. 67, Orasul Iasi, Romania
Reason for payment: school tax for name of student, name of Faculty

EnglishRomanian