loader image

Taxe

Achitare taxe în anul universitar 2020-2021

ACHITARE TAXE VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Toate taxele de școlarizare, care țin de activitatea didactică, cât și taxele din campus, pot fi platite integral online pe platforma taxe.tuiasi.ro.

Date transfer bancar:
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul (ETTI).

Nu sunt acceptate de către universitate plățile prin Revolut.

SCHOOL TAXES FOR FOREIGN STUDENTS

Bank name: Banca Comerciala Romana S.A., Filiala Iasi
Bank address: Str. Palat nr. 11, Orasul Iasi, Romania
Bank SWIFT: RNCBROBU
IBAN: RO69RNCB0175033583220051
Currency: EURO

Bank account holder/Beneficiary: Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi
Beneficiary address: Str. Dimitrie Mangeron nr. 67, Orasul Iasi, Romania
Reason for payment: school tax for name of student, name of Faculty

ANUNȚ IMPORTANT

Studenţii din acest tabel, care nu au plătit integral taxa de şcolarizare aferentă semestrului al II-lea, 2020-2021, în valoare de 1750 lei, sunt rugați să achite urgent suma restantă pentru semestrul al II-lea până MIERCURI, 07.07.2021. În caz contrar vor fi exmatriculaţi.