loader image

Admitere licență

  • Informaţii privind admiterea în ciclul de studii de licență pentru sesiunea iulie 2020 sunt disponibile AICI. Aceste informații vor fi actualizate frecvent în perioada admiterii. Vă rugăm să le accesaţi periodic pentru a verifica situaţia curentă a candidaţilor declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget, respectiv cu taxă.
  • Numărul locurilor scoase la concurs pentru sesiunea iulie 2020: 287 (buget) | 8 (licee mediul rural) | 50 (taxă)

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR:

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.
Link-ul pentru înscriere online este accesibil AICI și va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 RON

Plata se face prin virament bancar, în contul RO44TREZ40620F330500XXXX

Se specifică:
Beneficiarul: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Codul fiscal: 4701606
Obiectul plății: taxă de înscriere la concursul de admitere, cu menționarea facultății la care candidatul optează ca prima opțiune.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Informații privind actele necesare pentru înscriere sunt disponibile AICI.

METODA DE SELECŢIE:

Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE. Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

MA = MBac (media obţinută la examenul de bacalaureat)

Sunt admişi:
a) fără concurs – premianţii (locurile I, II, III şi menţiune) la olimpiade naţionale/internaţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau Tehnologia Informației, precum şi la profilul Tehnic-Electric la una din calificările Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii.
b) cu bonificaţie de 1 punct la media finală – candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”.