loader image

Admitere masterat

  • Informaţii privind admiterea în ciclul de studii de masterat în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” pentru sesiunea septembrie 2020 sunt disponibile AICI.
  • Informaţii privind admiterea în ciclul de studii de masterat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației pentru sesiunea septembrie 2020 sunt disponibile AICI.

Aceste informații vor fi actualizate frecvent în perioada admiterii. Vă rugăm să le accesaţi periodic pentru a verifica situaţia curentă a candidaţilor declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget, respectiv cu taxă.