loader image

Anunțuri admitere licență

Informații privind examenul de admitere 2019

Candidații declarați admiși care au depus actele în original la momentul înscrierii NU trebuie să mai confirme ocuparea locului obținut în urma concursului de admitere.

În cazul în care pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză sunt mai puține opțiuni decât numărul de locuri alocat (buget + taxă), ocuparea locurilor disponbile la acest program de studii se va face dintre candidații care nu pot fi admiși la programele de studii în limba română din cauza depășirii cifrei maxime de școlarizare aprobate de ARACIS.

NOTĂ: Secretariatul facultății va fi închis în perioada 1 – 27 august 2019.