loader image

Anunțuri admitere licență

În perioada 3.08.2022 – 28.08.2022, activitatea Comisiei de Admitere este suspendată.

Orarul după care se primesc actele în original de către comisia de admitere ETTI este următorul:

 • Joi, 28.07.2022, interval orar: 11.00 – 17.00
 • Vineri, 29.07.2022, interval orar: 11.00 – 17.00
 • Sâmbătă, 30.07.2022, interval orar: 14.00 – 17.00
 • Luni, 1.08.2022, intervalul orar 14.00 – 16.45
 • Marti, 2.08.2022, intervalul orar 14.00 – 16.45

Pentru informații suplimentare privind procesul de admitere la Facultatea Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), vă rugăm să adresați eventualele solicitări pe adresa de e-mail: admitere@etti.tuiasi.ro.

Confirmarea locului

Confirmarea locului de către candidații admiși la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în urma concursului de admitere în ciclul de licență, se realizează parcurgând pașii indicați mai jos:

Pas 1. Se aduce dosarul de concurs, pentru verificarea documentelor, la sediul facultății care a fost prima opțiune a candidatului.

 • Facultatea de ETTI este poziționată în Copou, corpul A (intrarea din dreptul stației de autobuz și tramvai); harta care indică poziționarea facultății este afișată pe pagina web a facultății, în secțiunea Despre;
 • Depunerea dosarelor se va desfășura conform orarului comisiei de admitere de la fiecare facultate în parte.

Conținutul dosarului de confirmare a locului obținut în urma concursului de admitere licență este următorul (pentru cetățenii români și pentru cetățenii români de pretutindeni):

 • Dosar plic (carton);
 • Cerere de înscriere listată și semnată (se listează de către comisia de admitere la fața locului doar pentru candidații care au avut prima opțiune la ETTI; pentru candidații care au avut prima opțiune la altă facultate, cererea de înscriere trebuie listată și semnată de către candidat);
 • Diplomă de bacalaureat original + copie xerox (vă recomandăm să păstrați câteva copii xerox și pentru dvs. în caz că veți avea nevoie ulterior);
 • Certificat de naștere copie xerox + original pentru verificare;
 • Carte de identitate copie xerox + original pentru verificare;
 • Adeverința medicală în care să se specifice despre candidat faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • Cererea de scutire de taxă de înscriere + adeverința de salariat părinte, ambele în original (pentru candidații scutiți de taxa de înscriere);
 • Adeverințele cu perioada studiilor pentru candidații care au efectuat studii anterioare la alte facultăți, în original;
 • Declarația că nu au mai fost studenți, pentru candidații care au absolvit înainte de 2022 și nu au mai fost studenți;
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Diplomele originale + copii xerox pentru candidații olimpici.

OBS: În atenția candidaților români cu liceul absolvit în altă țară, se va anexa și adeverința de echivalare de la CNRED.

Pas 2. Comisia de admitere verifică dosarul candidatului și confirmă ocuparea locului pe care este admis candidatul.

Pas 3. Candidatul validează locul obținut prin concurs, folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro.

Anunț depunere acte candidați admiși licență

Depunere acte în original, pentru confirmarea locului pe care au fost admiși la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în cadrul concursului de admitere licență, 2022.

Candidații admiși și care au avut în Fișa de Înscriere, ca primă opțiune Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), vor depune dosarul care conține actele în original, solicitate în cadrul concursului de admitere, la sediul facultății ETTI, în Sala Pașilor Pierduți, corp A, Bd. Carol I, no. 11 A, (în Copou), la comisia de admitere.

Candidații admiși la ETTI, care au avut ca primă opțiune în Fișa de Înscriere, o altă facultate din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, vor depune actele în original, la sediul facultății la care au avut prima opțiune.

Admitere licență | Rezultate admitere licență

EnglishRomanian