loader image

Anunțuri admitere licență

Admitere licență | Rezultate admitere licență

23.07.2021: Afișarea rezultatelor la concursul de admitere licență și modul de confirmare a locurilor ocupate

Etapa 1 (rezultate preliminare):

 • în data de 24.07.2021, pe site-ul universității se vor afișa rezultatele preliminare, obținute de către candidați la concursul de admitere licență;
 • candidații declarați admiși în etapa 1 (la afișarea rezultatelor preliminare), la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) trebuie să confirme locul ocupat în intervalul 25.07.2021 – 28.07.2021 (pașii specifici confirmării locului ocupat precum și programul de lucru al comisiei de admitere sunt afișate mai jos);
 • candidații declarați admiși în etapa 1 care nu confirmă locul ocupat în intervalul alocat perioadei de confirmări (25.07.2021 – 28.07.2021) vor fi eliminați automat din concurs la opțiunea la care au fost declarați admiși și opțiunile inferioare, dar rămân rezervă la facultatea ETTI pentru opțiunile superioare la care nu au fost admiși încă.

Etapa 2 (rezultate intermediare):

 • în data de 29.07.2021 va avea loc prima reactualizare a rezultatelor preliminare, astfel că  locurile libere (eliberate în urma eliminării candidaților admiși în etapa 1, fie prin neconfirmarea locului, fie prin retragerea candidatului din concurs), vor fi ocupate automat, în ordinea mediilor de admitere, de către candidații declarați  anterior admiși  la o opțiune inferioară sau rezervă la facultatea ETTI (candidații care nu s-au retras din concurs), chiar dacă aceștia figurează ca admiși și au confirmat anterior locul la alte facultăți ale universității; acești candidați vor reprezenta grupul de candidați admiși în etapa 2;
 • noul rezultat la concursul de admitere licență, numit rezultat intermediar, se va afișa în cursul zilei de 29.07.2021, pe site-ul universității;
 • în intervalul 30.07.2021 – 01.07.2021, candidații declarați admiși în etapa 2 la ETTI,  trebuie să confirme locul ocupat (pașii specifici confirmării locului ocupat precum și programul de lucru al comisiei de admitere vor fi afișate înainte de data de 29.07.2021, pe site-ul facultății);
 • candidații admiși în etapa 2, care nu confirmă locul în intervalul alocat perioadei de confirmări (30.07.2021 – 01.08.2021), vor fi eliminați automat din concurs la opțiunea la care au fost declarați admiși, dar rămân rezervă la facultatea ETTI pentru opțiunile superioare la care nu au fost admiși încă.

Etapa 3 (rezultate finale):

 • în data de 02.08.2021 va avea loc a doua re-actualizare a rezultatelor admiterii, astfel că locurile libere (eliberate în urma eliminării candidaților declarați admiși în etapa 2, fie prin neconfirmarea locului, fie prin retragerea candidatului din concurs) vor fi ocupate automat, în ordinea mediilor de admitere, de către candidații declarați anterior admiși la o opțiune inferioară sau rezervă la facultatea ETTI (candidațiicare nu s-au retras din concurs), chiar dacă aceștia figurează ca admiși și au confirmat anterior locul la alte facultăți ale universității; acești candidați vor reprezenta grupul de candidați admiși în etapa 3;
 • noul rezultat la concursul de admitere licență, numit rezultat final, se va afișa în cursul zilei de 02.08.2021, pe site-ul universității;
 • în intervalul 03.08.2021 – 04.08.2021, candidații declarați admiși în etapa 3 la ETTI trebuie să confirme locul ocupat (pașii specifici confirmării locului ocupat precum și programul de lucru al comisiei de admitere vor fi afișate înainte de data de 02.08.2021, pe site-ul facultății);
 • candidații admiși în etapa 3, care nu confirmă locul în intervalul alocat perioadei de confirmări (03.08.2021 – 04.08.2021), vor fi eliminați automat din concursul de admitere la facultatea ETTI, la finalul acestei perioade.

Etapa 4 (glisare rezultate finale):

 • Locurile eliberate în urma unor eventuale retrageri după afișarea rezultatelor finale (după 04.08.2021)  vor fi  ocupate în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor în cadrul facultății prin trecerea de la o opțiune inferioară la o opțiune superioară precum și din rândul candidaților rezervă la facultatea ETTI care nu au confirmat anterior locul  la nicio altă facultate din TUIAȘI.
 • Candidații declarați admiși în această etapă (după 04.08.2021) vor fi informați prin email și/sau telefonic și trebuie să confirme locul în termen de 48 de ore. În caz contrar vor fi eliminați din concurs la facultatea ETTI.

Confirmarea locului

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în urma concursului de admitere în ciclul de licență, se realizează parcurgând pașii indicați mai jos:

Pas 1. Se aduce dosarul de concurs, pentru verificarea documentelor, la sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

 • Facultatea este situată în Copou, B-dul Carol I nr. 11A, corpul A, (intrarea din dreptul stației de autobuz și tramvai); harta care indică poziționarea facultății este afișată pe pagina web a facultății, în secțiunea Despre.
 • Depunerea dosarelor se va desfășura conform orarului comisiei de admitere (indicat mai jos).

Candidații români de pretutindeni vor confirma locul pe care sunt admiși la Rectorat, Corpul T (d-na Cristina Hanganu).

Conținutul dosarului de confirmare a locului obținut în urma concursului de admitere licență este următorul (pentru cetățenii români și pentru cetățenii Români de pretutindeni):

 • Dosar plic;
 • Cerere de înscriere listată și semnată (documentul pdf validat  în urma înscrierii la concurs);
 • Diplomă de bacalaureat original + copie xerox;
 • Foaia matricolă original (optional);
 • Certificat de naștere copie xerox + original pentru verificare informații;
 • Carte de identitate copie xerox + original pentru verificare;
 • Adeverință medicală în care să se specifice despre candidat faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • Cererea de scutire de taxă de înscriere + adeverința de salariat părinte, ambele în original (pentru candidații scutiți de taxa de înscriere);
 • Adeverințele cu perioada studiilor pentru candidații care au efectuat studii anterioare la alte facultăți;
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Diplomele originale + copie pentru candidații care beneficiază de condiții speciale de admitere.

OBS: În atenția candidaților români cu liceul absolvit în altă țară, se va anexa și adeverința de echivalare de la CNRED.

Pas 2. Comisia de admitere verifică dosarul candidatului și confirmă în aplicația de admitere depunerea dosarului și a actelor de studii pentru ocuparea locului pe care este admis candidatul.

Pas 3. Candidatul validează locul obținut prin concurs, folosind contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro. Toți pașii necesari pentru confirmarea locului obținut prin concurs la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași se vor efectua la sediul facultății.

OBS: Candidații care sunt declarați admiși la facultatea ETTI în etapa a 2-a sau etapa a 3-a și au confirmat anterior locul la o altă facultate din TUIAȘI, pot confirma locul pe care este admis la facultatea ETTI din contul personal din platforma admitere.tuiasi.ro, nefiind necesar să transfere dosarul  fizic de la acea facultate la facultatea ETTI. Transferul dosarului se va realiza de către comisiile de admitere după încheierea admiterii.

Programul comisiei de admitere

 • duminică, 25.07.2021, orele 09.00 – 13.00
 • luni,           26.07.2021, orele 09.00 – 15.00
 • marți,        27.07.2021, orele 09.00 – 14.00
 • miercuri,   28.07.2021, orele 09.00 – 12.00
 • joi,        29.07.2021, orele 09.00 – 14.00
 • vineri,     30.07.2021, orele 09.00 – 14.00
 • sâmbătă,   31.07.2021, orele 10.00 – 13.00
 • duminică,  01.08.2021, orele 10.00 – 13.00
 • luni,     02.08.2021, orele 10.00 – 13.00
 • marți,    03.08.2021, orele 10.00 – 13.00
 • miercuri, 04.08.2021, orele 08.00 – 10.00
 • joi,     05.08.2021, orele 11.30 – 13.00
 • vineri, 06.08.2021, orele 11.30 – 13.00
 • marți, 10.08.2021, orele 12.00 – 13.00

Renunțarea la locul ocupat prin concurs

În atenția candidaților admiși care vor să renunțe la locul ocupat prin concurs.
Renunțarea se face printr-un email la adresa secretariat@etti.tuiasi.ro; textul transmis trebuie să conțină:

 • numele complet al candidatului;
 • numărul dosarului de concurs de la facultatea ETTI;
 • enunțul: „renunț la locul ocupat prin concursul de admitere licență, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași, sesiunea iulie 2021”.

14.07.2021; Anunț: un candidat care participă la concursul de admitere licență și optează la înscriere pentru ambele forme, buget, respectiv cu taxă, dacă inițial este admis la forma cu taxă, este posibil ca ulterior să fie admis la forma buget, prin retragerea unor candidați care au fost inițial admiși la forma buget.