loader image

Studii

În primii 2 ani de studiu se desfăşoară cursuri, laboratoare şi seminarii comune pentru toţi studenţii. Începind cu anul 3 de studiu, studenţii sunt repartizaţi în funcţie de solicitare şi de mediile obţinute în primii 2 ani la una dintre specializările: Tehnici şi sisteme de telecomunicaţiiMicroelectronică, optoelectronică şi nanotehnologiiElectronică aplicată. În prezent funcţionează următoarele forme de învăţământ:

În plus, facultatea noastră organizează anual pentru profesorii din învăţământul preuniversitar examene pentru obţinerea definitivatului şi a gradului didactic II şi supervizează lucrări de gradul I în specialitatea Electronică.

Toate formele de studii sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) de pe lângă Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Facultatea noastră dispune de o bibliotecă proprie, care cuprinde peste 3000 de monografii de specialitate, colecţii de reviste editate în ţară şi în străinătate, bibliografie pe suport electronic CD/DVD. Reţelele din cadrul laboratoarelor au acces la Internet.

Toţi studenţii bugetari din anul I care solicită cazare sunt admişi în căminele studenţeşti din campusul universitar „Tudor Vladimirescu”. Pentru restul studenţilor se asigură locuri de cazare care acoperă un procent de aproximativ 70% din numărul acestora.


EnglishRomanian