loader image

Anunțuri admitere masterat

Probele de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu se vor desfășura pe canalele „Teams” alocate acestora.
Pentru participarea la proba de verificare, candidatul va accesa canalul „Teams” alocat probei alese de către acesta, la înscrierea în concursul de admitere. Candidații care nu au absolvit în anul universitar 2020-2021 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Iași, sunt rugați să transmită pe adresa de email itsg@etti.tuiasi.ro următoarele date: nume prenume, disciplina aleasă pentru proba de verificare; aceste informații sunt necesare pentru accesarea canalului „Teams” alocat probei de verificare.

13.07.2021: În atenția candidaților la concursul de admitere la master, care au absolvit examenul de diplomă la facultatea ETTI în sesiunea iulie 2021:

1) Întrucât diploma de Bacalaureat este în dosarul de student la secretariatul facultății, la înscriere, în formularul online, candidații care nu au o copie a Diplomei de Bacalaureat și nu cunosc toate datele despre diplomă, vor completa câmpurile obligatorii cu XXXX sau 10 (dacă în formularul online se solicită număr sau notă), respectiv data de 1 iulie 2021 (dacă este nevoie de dată calendaristică).

În locul diplomei de Bacalaureat, candidații vor încărca în aplicația de admitere, fișierul Declaratie_diploma_BAC după ce, în prealabil, îl completează, îl salvează în format PDF și îl semnează.

2) Deoarece adeverința de absolvire va fi disponibilă la facultate după câteva zile de la ultima zi de susținere a proiectelor de diplomă din sesiunea iulie 2021, candidații vor completa în câmpurile obligatorii doar datele pe care le cunosc (de exemplu, media la susținerea proiectului de diplomă), iar datele pe care nu le cunosc vor fi completate urmând aceleași reguli ca la diploma de Bacalaureat (descrise mai sus).

În locul adeverinței de absolvire candidații vor încărca în aplicația de admitere, fișierul Declaratie_adev_absolvire după ce, în prealabil, îl completează cu datele cerute, îl salvează în format PDF și îl semnează.

MPORTANT: În fișierul Declaratie_adev_absolvire candidații vor marca cu X disciplina la care doresc să susțină proba de verificare a cunoștințelor de domeniu (interviul), precum și data pentru care optează. Candidații vor consulta programul stabilit pentru fiecare disciplină.

3) După transmiterea de către candidat a formularului de înscriere online, dosarul acestuia va fi verificat și completat cu informațiile lipsă de către un membru al Comisiei de admitere, pe baza actelor de studii existente la secretariatul facultății, după care candidatul va fi înștiințat prin email și solicitat să ia la cunoștință despre completările/modificările efectuate în dosar și să retransmită dosarul pentru validarea înscrierii.