loader image

Taxă de reexaminare

Studenţii care vor participa la reexaminare au obligaţia să achite taxa de reexaminare în valoare de 70 de lei pentru disciplinele din anul curent și 100 lei pentru disciplinele anilor anteriori (informații privind achitarea taxelor se afla postate pe site-ul facultății la adresa https://etti.tuiasi.ro/studenti/taxe/), urmând ca să transmită cadrului didactic titular dovada de plată pe adresa de e-mail.

În e-mailul transmis (cu dovada de plată a taxei atașată) aceștia vor trece: nume/prenume student, anul/grupa și discplina achitată.

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂŢII: taxă de reexaminare, cu precizarea facultăţii (ETTI) și denumirea prescurtată a disciplinei