loader image

Evaluarea cadrelor didactice

În perioada 29 iunie – 12 iulie 2020 se desfăşoară acţiunea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informației Iași, pentru toate disciplinele din anul universitar 2019-2020 (ambele semestre).

Aplicaţia de evaluare poate fi accesată, între orele 09:00 – 23:00, online, la această adresă, utilizând calculatoarele personale cu conexiune la Internet.
Accesul la aplicație se face pe baza de CNP propriu. După introducerea CNP-ului, selectaţi disciplinele și cadrele didactice evaluate.

ATENŢIE:

Autentificarea se poate realiza doar o singură dată, de aceea vă rugăm să faceţi evaluările tuturor disciplinelor într-o singură sesiune de lucru şi să completaţi toate câmpurile.
• Anul de studiu care apare pe pagina de acces la chestionar se referă la anul de studiu în care aţi fost înscris în anul universitar 2019 – 2020 căruia îi aparţin disciplinele evaluate.
• Nu închideți browserul web (aplicația de navigare pe Internet) în timpul evaluării! Dacă închideţi sesiunea de lucru, nu veţi mai putea accesa aplicaţia.

În câmpul-text din partea de jos a formularului de evaluare puteţi înscrie diverse sugestii, observaţii sau aprecieri ale dumneavoastră pentru disciplina evaluată şi cadrul didactic titular. Părerea dumneavoastră contează!
Dacă întâmpinaţi probleme în a accesa aplicaţia de evaluare, vă rugăm să trimiteţi un mesaj prin e-mail, cu descrierea problemei, la adresa evaluare@etti.tuiasi.ro