loader image

Programul INNOTECH Student

S-a lansat apelul de proiecte INNOTECH Student, finanțat în cadrul programului POCU, cu termen limită de depunere 31 august 2020. Propunerile preliminare, descrise într-o fișă de proiect (care să conțină lista activităților, bugetul estimativ, modalitatea de constituire a grupului-țintă, experiența relevantă în domeniul proiectului), vor fi transmise electronic la adresa cercetare@tuiasi.ro, până la data de 20 iunie 2020, ora 15:30.