loader image

Susținerea proiectelor de cercetare pentru doctoranzii din anul I

Proiectele de cercetare pentru doctoranzii din anul I, domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, se vor susține la data de 21 septembrie 2022, începând cu ora 12:00, în Amfiteatrul P6 al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. 

Programul susținerii proiectelor de cercetare pentru doctoranzii din anul I este disponibil la acest link.

Vă reamintesc că titlul acestui proiect va reprezenta titlul tezei de doctorat.

PV de susținere a acestor proiecte trebuie semnate de toți membrii comisiei de examinare, iar ulterior trebuie întocmit programul de cercetare științifică. Rugăm pe toți membrii comisiilor de examinare să fie prezenți la susținerea proiectelor de cercetare.