loader image

Susținere teză de doctorat

În ziua de 22 martie 2022, începând cu ora 14:00, se va desfășura sesiunea publică de susținere on-line a tezei de doctorat cu titlul: „Sisteme adaptive cu aplicații în electronica auto„ (Adaptive systems with applications in automotive electronics), elaborată de către domnișoara ing. Vasilica-Daniela Andrieș, sub îndrumarea în cotutelă a domnilor profesori Liviu Goraș și Georg Pelz.

Comisia de susținere:

1. Prof.univ.dr.ing. Daniela Tărniceriu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – președinte

2. Prof.univ.dr.ing. Liviu Goraș,  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – conducător de doctorat

3. Prof.univ.dr. Georg Pelz, Universitatea Duisburg-Essen & Infineon Technologies AG – conducător de doctorat

4. Prof.univ.dr.ing. Marina Dana Țopa,  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – referent oficial

5. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Brezeanu,  Universitatea Politehnica București – referent oficial

6. Prof.univ.dr.ing. Iulian-Aurelian Ciocoiu,  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – referent oficial

Prezentarea se va desfășura pe platforma Teams, la link-ul https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:87a85bbc5fe54683a12a0e68a61398f7@thread.tacv2/1645772931682?context=%7B%22Tid%22:%22b03aeaf4-501f-4e57-adbf-4867a08aa847%22,%22Oid%22:%22b3bf0614-f0bd-4aab-a754-754b81b975c6%22%7D

EnglishRomanian