loader image

Încasare taxe studenți

Vă reamintim că în conformitate cu „REGULAMENTUL INTERN PRIVIND ÎNCASAREA ŞI EVIDENŢA TAXELOR ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI”, aprobat în ședința Senatului TUIASI din data de 15.12.2017, Art.5.3, studenții admiși pe locurile cu taxă au obligația să le achite la următoarele date:
(1) Studentul admis pe locurile cu taxă la studii de licenţă, masterat sau doctorat are obligaţia să achite taxa de şcolarizareîn patru tranşe egale: până la data de 15 octombrie prima tranşă, până la data de 15 ianuarie a doua tranşă, 15 martie a treia tranşă şi până la data de 01 iunie restul taxei de şcolarizare.

Studenții care nu achită integral taxa semestrului I până la data de 20 ianuarie 2022, nu vor avea dreptul să susțină examenele/colocviile aferente acestui semestru.
Taxele valabile în anul universitar 2021/2022 se pot achita prin intermediul platformei taxe.tuiasi.ro sau prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking. Studenții care achită prin transfer bancar au obligaţia transmiterii dovezii de plată a taxei la adresa secretariat@etti.tuiasi.ro.

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare  sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul (ETTI).

EnglishRomanian