loader image

Gradații de merit

Dosarele candidaților:
Rezultate:

Documente necesare întocmirii dosarelor în vederea acordării gradației de merit (perioada 01.10.2021 – 30.09.2026):

Calendarul desfășurării concursului:

  • Depunerea dosarelor candidaților: 04.10.2021 – 07.10.2021, orele 10:00 – 13:00, la secretariatul facultății (birou secretar șef)
  • Analiza dosarelor depuse de către comisia de evaluare: 08.10.2021 – 11.10.2021
  • Comunicarea/afișarea rezultatelor evaluării: 12.10.2021
  • Depunerea contestațiilor: 13.10.2021
  • Soluționarea contestațiilor/Afișarea rezultatelor finale: 15.10.2021
  • Avizarea listelor nominale în ședința Consiliului Facultății de la ora 8.00 și transmiterea acestora către Prorectoratul Managementul Resurselor în vederea avizării în Consiliul de Administrație și aprobării de către Senatul universității: 18.10.2021

Comisii de evaluare pentru cadre didactice, Departamentul de Matematică și Informatică și personalul didactic auxiliar