loader image

Programarea examenelor restante – sesiunea septembrie 2020

Programarea examenelor restantesesiunea septembrie 2020

Studenții care au de achitat taxe de reexaminare în vederea susținerii restanțelor în sesiunea septembrie 2020, le pot achita prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, cu obligaţia transmiterii dovezii de plată a taxei pe e-mail cadrelor didactice.

În e-mailul transmis (cu dovada de plată a taxei atașată) aceștia vor trece: nume/prenume student, anul/grupa și discplina/disciplinele achitate.

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX  

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂŢII: taxă de reexaminare, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul.