loader image

Susținere teză doctorat

În ziua de 7 septembrie 2020, începând cu ora 12:00, se va desfășura sesiunea publică de susținere on-line a tezei de doctorat cu titlul: „Contribuții privind transmiterea fiabilă a mesajelor critice în rețele de comunicații intervehiculare”, elaborate de către domnul ing. Adrian Marius Abunei, sub îndrumarea domnului prof.dr.ing. Ion Bogdan.

Comisia de susținere:
Prof.univ.dr.ing. Daniela TĂRNICERIU, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – președinte
Prof.univ.dr.ing. Ion BOGDAN, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – conducător de doctorat
Prof.univ.dr.ing. Ion MĂRGHESCU, Universitatea ”Politehnica” București – membru
Prof.univ.dr.ing. Petru-Tudor PALADE, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – membru
Conf.univ.dr.ing. Ciprian-Romeo COMȘA, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – membru

Link pentru platforma Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a62e0a2cf448948d6ac60aa4a37efa67a%40thread.tacv2/1594376171113?context=%7b%22Tid%22%3a%22b03aeaf4-501f-4e57-adbf-4867a08aa847%22%2c%22Oid%22%3a%22c58d63f8-70c9-4dbf-bd71-017574c6c7ac%22%7d

Cei care doresc să participe și nu au cont de email pe serverul facultății trebuie să-și exprime intenția de participare cu cel puțin o zi înainte de eveniment printr-un mesaj adresat administratorului de rețea, domnul ing. Cristian Barat, la adresa crystian@etti.tuiasi.ro.