loader image

Examene finalizare studii (NOU!)

INFORMAȚII privind susținerea examenelor de diplomă, repectiv de disertație, pentru sesiunea septembrie 2020

Instrucțiuni cu privire la pregătirea pentru susținerea în regim online a examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2020licență | masterat

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CARE VOR SUSŢINE EXAMENE DE FINALIZARE STUDII ÎN SESIUNEA IULIE 2020:

Instrucțiuni cu privire la pregătirea pentru susținerea în regim online a examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2020: licență | masterat

Biroul Consiliului Facultății a stabilit în ședința din 26 iunie 2020 următoarele date de susținere a examenelor de finalizare studii din sesiunea de vară 2020 (exclusiv susținere proiect online):

1. Examen de disertație: înscriere examen: 7-9 iulie 2020 | susținere examen: 14-17 iulie 2020, rezervă 17 și 20 iulie 2020

SAEA – 16 iulie 2020, ora 9:00 | AECS – 16 iulie 2020, ora 14:00

2. Examen de diplomă: înscriere examen: 13-16 iulie 2020, ora 12:00 | susținere examen: 21-24 iulie 2020, rezervă 28 și 29 iulie 2020

Înscrierea absolvenților pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor se va face online, pe bază de cerere (model afișat pe site-ul facultății), completată și semnată de către absolvenți, avizată de către cadrul didactic îndrumător de proiect, însoțită de copia după cartea de identitate. Aceste documente for fi transmise electronic pe adresa secretariat@etti.tuiasi.ro.  

Pe site-ul facultăţii se află modele de cereri pentru înscrierea la examenul de disertație/diplomă, componența comisiilor și datele de susținere, datele de contact ale secretarilor de comisii și alte informații de interes.