loader image

Informații finalizare studii

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANILOR TERMINALI (IV LICENŢĂ ŞI II MASTERAT) CARE NU AU REUŞIT SĂ FINALIZEZE STUDIILE:

Studenţii anilor terminali care nu vor reuşi să finalizeze studiile au obligaţia să transmită o cerere (modele afişate pe site-ul facultăţii) de solicitare a încheierii situaţiei şcolare în sesiunea din luna septembrie, la această adresă.
Cererea va fi însoţită de chitanţa de plată a disciplinelor nepromovate. Informațiile privind achitarea taxelor online se găsesc aici.
Termenul de depunere a cererii la secretariatul facultăţii este 31 iulie 2020.