loader image

Anunț burse

Lista studenților beneficiari de burse din toate categoriile pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020 sunt disponibile aici. Tabelul conține studenții ordonați în ordine alfabetica, dar în locul numelui aceștia sunt identificați prin numărul matricol.