loader image

Burse Erasmus

În conformitate cu reglementările Agenției Naționale Erasmus+ referitoare la selecţia studenților Erasmus, care vor beneficia de stagii la universitățile partenere în cadrul programului ERASMUS+:
□ plasament în vara anului 2020
□ studiu în semestrul II, anul universitar 2019/2020
inițiază procesul de selecţie pentru pentru un numar de 13 locuri titular + rezerve pentru studenţii din anii II, III şi IV, toate specializările, masterat şi doctorat, în universităţi sau companii (plasament):

 • Universidade do Minho, Braga, Portugalia
 • Instituto Superior do Engenharia do Porto, Portugalia
 • KaHo Sint Lieven – Gent, Belgia
 • INSA Lyon, Franţa
 • Universite Paul Sabatier – Toulouse III, Franţa
 • Telecom Paris Tech, Franţa
 • Hochschule Reutlingen, Germania
 • Universida La Coruna, Spania
 • Universidad Politecnico, Valencia, Spania
 • Tor Vergata, Roma, Italia
 • Universita di Palermo, Italia
 • The AGH University of Science and Technology, Cracovia, Polonia

și altele cu care Universitatea noastră are acorduri încheiate

Condiţii obligatorii:

 • studenții selecționați trebuie să fie absolvenţi ai primului an de studii (minim anul II)
 • să nu fi beneficiat de mai mult de 12 luni de stagiu Erasmus în acelaşi ciclu de invăţământ (licenţă/master)
 • să aibă rezultate academice bune, inclusiv în anul universitar anterior
 • să promoveze un test de limbă străină (engleză, franceză, germană, etc., poate fi şi ulterior selecţiei)

Înscrierea se face la secretariatul facultății, prin depunerea unui dosar care conține adeverința de student, cerere tip, scrisoare de intenție si curriculum vitae (ultimele două în limba străină) până luni, 16 martie 2020, ora 14:00. Media/mediile anilor anteriori se completează la secretariat.
Interviul pentru selecţie (în limba străină) are loc luni, 16 martie 2020, ora 14:00, în Sala de Consiliu a facultății. Evaluarea si ierarhizarea dosarelor candidatilor se va face conform grilei de evaluare atașate.

DOCUMENTE CARE TREBUIE COMPLETATE DE CĂTRE SOLICITANȚII DE BURSE ERASMUS+

Pentru informatii suplimentare: ș.l.dr.ing. Daniel Mătăsaru (sala I.4) şi/sau Prorectorat Relaţii Internaţionale (PRIIU), corp T.

EnglishRomanian