loader image

Anunț burse sociale

Informații privind acordarea burselor sociale în anul universitar 2019-2020 sunt disponibile aici. Informațiile referitoare la toate categoriile de burse sunt disponibile pe aceeași pagină și vor fi actualizate în curând.

NOTĂ: În conformitate cu Art.15 din „Procedura privind acordarea burselor pentru studenții de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul TUIASI – cod PO.PRS.03″, pentru categoria de burse sociale a fost alocat un fond de 30% din fondul total de burse stabilit de universitate pentru facultate.