loader image

Alegeri reprezentanți studenți

Vă informăm că în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 12.12.2019 s-a decis repartizarea locurilor reprezentanţilor în Consiliul Facultăţii/Senatul Universităţii, rămase vacante ca urmare a finalizării diferitelor cicluri de studii.
Locurile au fost distribuite după cum urmează:
– studii universitare de licenţă: anul I – 1 loc; anul II –  2 locuri; anul III – 2 locuri
– studii universitare de masterat: anul I – 1 loc (studentul de la masterat va reprezenta şi doctoranzii facultăţii)
– reprezentanţii facultăţii în Senatul Universităţii – 1 loc

Candidaţii care doresc să ocupe un loc în Consiliul Facultăţii/Senatul Universităţii vor depune o fişă a candidatului la secretariatul facultăţii în dublu exemplar în perioada 13.01 – 15.01.2019, între orele 8:00-15:00. Acestea vor fi afişate la avizierul facultăţii şi pe site, urmând ca luni, 20.01.2019, între orele 8:00-16:00 să se desfăşoare alegerile reprezentanţilor.
Urna împreună cu comisia electorală formată din studenţi se va afla în sala de consiliu a facultăţii.
Pentru a fi validate alegerile este nevoie de o participare de 50%+1 din numărul studenţilor cu drept de vot.

Comisia pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor, avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii, va fi alcătuită din:

1. Conf. univ. dr. ing. Ovidiu Ursaru, Prodecan – preşedinte
2. Rebenciuc Petru-Bogdan – anul II – anul III
3. Sandu Diana – anul III
4. Achiței Andreea – anul IV
5. Albu Andreia – anul IV
6. Cazanoschi Andrei-Cristian – anul IV
7. Rădăuceanu Silvia – anul IV
8. Vicovanu Alexandru – anul II master    

CANDIDATURI PENTRU ALEGERI REPREZENTANȚI STUDENȚI:
– reprezentanți în Consiliul facultății | reprezentanți Senat