loader image

Proiect AntreprenorIng

Ȋn perioada 1 septembrie 2019 – 17 iulie 2021, în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași se va derula proiectul POCU/379/6/21/123975 cu titlul „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” . Grupul-țintă constituit la nivelul facultății noastre va fi format dintr-un număr total de 50 de studenți, dintre care minim 40 având domiciliul în mediul rural/romi/studenți netradiționali, înmatriculați în anul III de studii. Condițiile de eligibilitate impun ca studenții cuprinși în acest proiect să nu facă parte și din grupurile-țintă ale altor proiecte derulate în această perioadă (practică, ROSE). Studenții care primesc burse sociale pot primi simultan și bursele acordate prin acest proiect.
Persoana de contact: prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu

Metodologie de selecție a grupului-țintă
Calendarul activităților de selecție a grupului-țintă
Comisii de analiză a dosarelor

Lista studenților înscriși în grupul-țintă: etapa 1 | etapa 2
Lista studenților admiși în grupul-țintă:  etapa 1 | etapa 2

În perioada 14 noiembrie – 20 noiembrie 2019 se desfășoară a doua etapă de depunere a dosarelor pentru includerea în grupul-țintă al proiectului.
 

NOTĂ: Studenții admiși în grupul-țintă (în ambele etape) trebuie să completeze și să depună la secretariat Formularul de înregistrare individuală menționat în lista documentelor necesare de mai jos. De asemenea, studenții care nu au depus copie după cartea de identitate sunt rugați să facă acest lucru de urgență.

DOCUMENTE NECESARE:

copie după cartea de identitate
cerere de înscriere
declarație de disponibilitate
declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
declarație de evitare a dublei finanțări
model recomandat CV Europass
formular înregistrare individuală