loader image

Repartizare îndrumători diplomă

REPARTIZAREA STUDENŢILOR ANULUI III LA ÎNDRUMĂTORI PROIECTE DE DIPLOMĂ:

Repartizarea se va face astfel:

  • specializarea Electronică aplicată –
  • specializarea Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (română + engleză) – marți, 9 aprilie 2019, ora 13:00, amfiteatrul P2
  • specializarea Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii –

Lista temelor pentru proiectele de diplomă propuse pentru anul universitar 2018-2019: MON | EASI | COM