loader image

Anunț burse performanță

Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie, începând cu anul II de studiu, pe durata a 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul facultăţii, cu condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel masterat şi studentul respectiv să aibă numărul minim de puncte obţinute conform listei de criterii afişată.

Proporţia de alocare a acestui tip de bursă este de o bursă de performanţă ştiinţifică la un număr de 500 studenţi, facultăţii noastre fiindu-i atribuit un număr de 2 astfel de burse, acordate următorilor studenți:

1. Marcu C. Cătălin, anul II masterat
2. Giurgică I. Gabriel, anul IV licență

EnglishRomanian