loader image

Test competențe lingvistice

Datele pentru testarea la limbi străine în vederea obținerii certificatelor de competență lingvistică pentru absolvenți:

Limba engleză – prof. dr. Iftimie Nicoleta-Mariana:
21.05.2018 – sala P4, corp ETTI, ora 16:00
23.05.2018 – lab. engleză, corp CH, et.5 ora 14:00

Vor susține test de limba străină în perioada 21-25 mai 2018 doar acei studenți din anul terminal care nu au obținut note de trecere/ nu au note la aceeași limbă străină pe toată perioada de studiu prevăzută în Planul de învățământ. Studenții care vor susține testul de limba străină vor face dovada achitării unei taxe egale cu cea pentru o reexaminare.

EnglishRomanian