loader image

Conturi email studenți

Serviciul de e-mail al studenților este găzduit pe platforma Office 365. Office 365 este un serviciu de tip cloud oferit de Microsoft, găzduit pe serverele Microsoft. Autentificarea se realizează folosind sistemele informatice din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași, conturile și accesul la resurse fiind gestionate local, în cadrul facultății.
Accesul la serviciul cloud se poate face intrând pe site-ul http://www.etti.legacy.tuiasi.ro, apăsând pe butonul „Students Webmail” din meniul dinamic plasat în partea din stânga a paginii principale sau accesând direct acest link.  
Pentru autentificare se va folosi adresa completă de e-mail (ca utilizator, de regulă prenume.nume@student.etti.tuiasi.ro) și parola corespunzătoare contului ETTI. Conturile care nu au fost accesate o perioadă mai lungă de timp  de la creare pot fi blocate.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să citiți și acest anunț. Mai multe detalii despre platforma Office 365 pot fi găsite la adresa aceasta .

Studenții vor putea folosi aceleași date de autentificare (utilizator și parola) pentru următoarele servicii: domeniu (autentificare pe calculatoarele din laboratoarele ETTI), e-mail (Office365), platforma de e-learning Moodle, servere de aplicații ETTI, Microsoft Imagine, rețeaua WI-FI.   rugam sa cititi si acest anunt.

NOTĂ:
Vă rugăm să ignorați mesajul referitor la crearea de adrese de email instituționale pe platforma Google și să folosiți exclusiv modalitatea de lucru descrisă mai sus.

CURSURI ONLINE

Colectivul ITSG a propus o soluție bazată pe aplicația Microsoft Teams, care asigură suportul necesar susținerii online a activităților didactice. În sprijinul implementării soluției propuse colegii de la ITSG au realizat un set de tutoriale, postate în prezent pe platforma Moodle sub forma unui curs sub denumirea „Aplicație Teams pentru cursuri online”. Puteti accesa cu ușurință setul de tutoriale dacă în Moodle, în secțiunea „Search courses:”, introduceți cuvântul de căutare „teams”. Vă rugăm să parcurgeți documentele respective și să încercați să implementați/testați soluția propusă.

Sunt postate 3 tutoriale pentru profesori și 1 tutorial pentru studenți, după cum urmează:
 
1. Asociere cont etti cu cont Office 365
2. Creare curs/aplicație în Teams și publicare în Moodle
3. Aplicație suport tehnic de la distanță – pentru colegii care au nevoie de asistență de la distanță pentru implementarea soluției propuse
4. Accesare cursuri online – acest tutorial trebuie parcurs de către studenți

Pentru susținerea online a activităților didactice vă rog să luați legatura cu șefii de grupă și să le aduceți la cunoștință faptul că trebuie să transmită colegilor lor necesitatea parcurgerii tutorialului dedicat studenților și implementării pașilor indicați.

În cazul în care întâmpinați probleme legate de implementarea soluției propuse vă rugăm să luați legătura cu colegii de la serviciul ITSG pentru a vă asista.

Burse Erasmus

În conformitate cu reglementările Agenției Naționale Erasmus+ referitoare la selecţia studenților Erasmus, care vor beneficia de stagii la universitățile partenere în cadrul programului ERASMUS+:
□ plasament în vara anului 2020
□ studiu în semestrul II, anul universitar 2019/2020
inițiază procesul de selecţie pentru pentru un numar de 13 locuri titular + rezerve pentru studenţii din anii II, III şi IV, toate specializările, masterat şi doctorat, în universităţi sau companii (plasament):

 • Universidade do Minho, Braga, Portugalia
 • Instituto Superior do Engenharia do Porto, Portugalia
 • KaHo Sint Lieven – Gent, Belgia
 • INSA Lyon, Franţa
 • Universite Paul Sabatier – Toulouse III, Franţa
 • Telecom Paris Tech, Franţa
 • Hochschule Reutlingen, Germania
 • Universida La Coruna, Spania
 • Universidad Politecnico, Valencia, Spania
 • Tor Vergata, Roma, Italia
 • Universita di Palermo, Italia
 • The AGH University of Science and Technology, Cracovia, Polonia

și altele cu care Universitatea noastră are acorduri încheiate

Condiţii obligatorii:

 • studenții selecționați trebuie să fie absolvenţi ai primului an de studii (minim anul II)
 • să nu fi beneficiat de mai mult de 12 luni de stagiu Erasmus în acelaşi ciclu de invăţământ (licenţă/master)
 • să aibă rezultate academice bune, inclusiv în anul universitar anterior
 • să promoveze un test de limbă străină (engleză, franceză, germană, etc., poate fi şi ulterior selecţiei)

Înscrierea se face la secretariatul facultății, prin depunerea unui dosar care conține adeverința de student, cerere tip, scrisoare de intenție si curriculum vitae (ultimele două în limba străină) până luni, 16 martie 2020, ora 14:00. Media/mediile anilor anteriori se completează la secretariat.
Interviul pentru selecţie (în limba străină) are loc luni, 16 martie 2020, ora 14:00, în Sala de Consiliu a facultății. Evaluarea si ierarhizarea dosarelor candidatilor se va face conform grilei de evaluare atașate.

DOCUMENTE CARE TREBUIE COMPLETATE DE CĂTRE SOLICITANȚII DE BURSE ERASMUS+

Pentru informatii suplimentare: ș.l.dr.ing. Daniel Mătăsaru (sala I.4) şi/sau Prorectorat Relaţii Internaţionale (PRIIU), corp T.

Stagii pe Bune

Programul național de stagiatură Stagii pe Bune vă așteaptă in data de 7 martie 2020, ora 9.00 în Aula „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași pentru a-și deschide porțile. Programul oferă studenților posibilitatea de a-și pune în aplicare cunoștințele teoretice si practice acumulate în facultate, învățând să lucreze în echipa și îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare, într-un mediu de lucru profesionist. Companiile participante au ocazia să cunoască tineri curiosi, care pot deveni angajații acestora după finalizarea studiilor. Programul de stagii aduce studenții alături de profesioniștii IT&C!

La adresa: https://profs.info.uaic.ro/~stagiidepractica/etape.php veti gasi si o serie de detalii privind modul de desfasurarea a programului de stagii pentru anul 2020. Ne puteti urmari pe Facebook.

Programul evenimentului il gasiti la adresa: https://profs.info.uaic.ro/~stagiidepractica/Lansare-Program.php

Student IEEE Chapter

Studenții interesați să devină membrii ai societății IEEE Electronics Packaging Society (EPS) se pot înscrie în noul IEEE Student Branch organizat în cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Noul „EPS Student Chapter” se constituie din rândul studenţilor care au aderat la Student Branch şi îşi propune să organizeze întâlniri periodice între membrii săi cu invitaţi cunoscuţi în domeniu, precum şi participarea la diferite conferinţe, simpozioane şi concursuri studenţeşti.

Membrii societății IEEE Electronics Packaging Society (EPS) beneficiază de numeroase avantaje:
– accesul la cele mai recente informații tehnice din domeniul „electronics packaging” ce vă permite să fiți la curent cu cercetarea și dezvoltarea din cadrul acestui domeniu de mare interes;
– acces la toate societățile tehnice, publicațiile și serviciile IEEE la tarife reduse;
– invitații de participare la conferințe tehnice la un preț redus;
– invitații de participare la concursuri studențești din domeniul „electronics packaging”;
– stabilirea de contacte cu multe companii și profesioniști din domeniu;
– interacțiunea student / facultate prin evenimente sociale.

Studenţii care doresc să devină membri ai noului „EPS Student Chapter” sunt rugaţi să ia legătura cu domnul prof. Radu Bozomitu pentru detalii suplimentare.

Anunț burse sociale

Informații privind acordarea burselor sociale în anul universitar 2019-2020 sunt disponibile aici. Informațiile referitoare la toate categoriile de burse sunt disponibile pe aceeași pagină și vor fi actualizate în curând.

NOTĂ: În conformitate cu Art.15 din „Procedura privind acordarea burselor pentru studenții de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul TUIASI – cod PO.PRS.03″, pentru categoria de burse sociale a fost alocat un fond de 30% din fondul total de burse stabilit de universitate pentru facultate.

Întâlnire candidat Rector

Întâlnirea electorală a domnului prof.dr.ing. Dan Caşcaval, candidat la funcţia de Rector pentru mandatul următor, cu facultătile ETTI, IEEIA și AC este programată pentru marți, 18.02.2020, ora 14:00, în amfiteatrul E1 (corp E). Transportul până la Facultatea IEEIA poate fi asigurat cu microbuzul Universității. Dacă sunteți interesați de transportul cu microbuzul, vă rugăm să anunțați la secretariatele departamentelor.

Alegeri reprezentanți studenți

Vă informăm că în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 12.12.2019 s-a decis repartizarea locurilor reprezentanţilor în Consiliul Facultăţii/Senatul Universităţii, rămase vacante ca urmare a finalizării diferitelor cicluri de studii.
Locurile au fost distribuite după cum urmează:
– studii universitare de licenţă: anul I – 1 loc; anul II –  2 locuri; anul III – 2 locuri
– studii universitare de masterat: anul I – 1 loc (studentul de la masterat va reprezenta şi doctoranzii facultăţii)
– reprezentanţii facultăţii în Senatul Universităţii – 1 loc

Candidaţii care doresc să ocupe un loc în Consiliul Facultăţii/Senatul Universităţii vor depune o fişă a candidatului la secretariatul facultăţii în dublu exemplar în perioada 13.01 – 15.01.2019, între orele 8:00-15:00. Acestea vor fi afişate la avizierul facultăţii şi pe site, urmând ca luni, 20.01.2019, între orele 8:00-16:00 să se desfăşoare alegerile reprezentanţilor.
Urna împreună cu comisia electorală formată din studenţi se va afla în sala de consiliu a facultăţii.
Pentru a fi validate alegerile este nevoie de o participare de 50%+1 din numărul studenţilor cu drept de vot.

Comisia pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor, avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii, va fi alcătuită din:

1. Conf. univ. dr. ing. Ovidiu Ursaru, Prodecan – preşedinte
2. Rebenciuc Petru-Bogdan – anul II – anul III
3. Sandu Diana – anul III
4. Achiței Andreea – anul IV
5. Albu Andreia – anul IV
6. Cazanoschi Andrei-Cristian – anul IV
7. Rădăuceanu Silvia – anul IV
8. Vicovanu Alexandru – anul II master    

CANDIDATURI PENTRU ALEGERI REPREZENTANȚI STUDENȚI:
– reprezentanți în Consiliul facultății | reprezentanți Senat

Conferința ePrivacy

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost co-organizator al Conferinței „BHR Consulting – Evoluția de la GDPR la un Regulament ePrivacy”, care s-a desfășurat miercuri, 20 noiembrie 2019, între orele 10:30 și 14:30, în sala de conferințe a Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Cu această ocazie, domnul șef lucrari dr.ing. Daniel Mătăsaru, cadru didactic la facultatea noastră, a susținut o prelegere cu titlul „O nouă provocare – Suntem pregătiți pentru viitorul regulament ePrivacy?” în cadrul căreia a prezentat istoricul problematicii ePrivacy, legislația care reglementează în prezent acest domeniu la nivel european și național și modificările succesive aduse proiectului de Regulament ePrivacy.