loader image

Târg de cariere

Te așteptăm la singurul târg de cariere organizat exclusiv de o universitate în domeniul ingineriei!

Târgul Internațional de Cariere în Inginerie – TUIASI (TICI – TUIASI), organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, va avea loc în perioada 6 – 7 noiembrie 2018, în holul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.

Fă-ți curaj, depune CV-ul și vino să cunoști cele mai importante firme de profil din Iași și din țară! Poți câștiga și un super premiu dacă îți depui CV-ul la companiile care vor să te angajeze după absolvirea facultății.

Nu ai CV sau nu l-ai mai actualizat? Te ajutăm noi să ți-l faci „la minut”! Rupe-ți câteva minute să completezi formularul. Aplicația concepută de universitate îți va genera automat un CV pe care-l poți depune la toate companiile prezente la TICI – TUIASI de care ești interesat.

Răspunzi la câteva întrebări, CV-ul este generat automat și-l tipărești la punctul de informație care va fi deschis pe toată durata târgului. Tot acolo găsești și o cabină foto care realizează fotografii instantaneu, pe care să le poți atașa CV-ului.

Anunț burse performanță

Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie, începând cu anul II de studiu, pe durata a 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul facultăţii, cu condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel masterat şi studentul respectiv să aibă numărul minim de puncte obţinute conform listei de criterii afişată.

Proporţia de alocare a acestui tip de bursă este de o bursă de performanţă ştiinţifică la un număr de 500 studenţi, facultăţii noastre fiindu-i atribuit un număr de 2 astfel de burse, acordate următorilor studenți:

1. Marcu C. Cătălin, anul II masterat
2. Giurgică I. Gabriel, anul IV licență

Invitații de participare ROSE

Facultatea noastră derulează subproiectul intitulat „Acces la studii universitare de succes prin prevenirea abandonului în primul an de studii” (Access2Success), inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE).

În cadrul acestui proiect se lansează următoarele invitații de participare:

Anunț admitere masterat

Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu pentru admiterea în ciclul de studii de masterat se va desfășura în zilele de 6, 9, 26 iulie 2018, respectiv 13 și 14 septembrie 2018. Orele și sălile vor fi anunțate ulterior.

Exmatriculare studenți

ANUNŢ ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE SUNT EXMATRICULAŢI CA URMARE A REPETĂRII ÎNCERCĂRII DE FRAUDARE A EXAMENELOR:

Vă aducem la cunoştinţă că în cazul exmatriculării ca urmare a repetării încercării de fraudare a examenelor, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Art. 147, pct. 2, „Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.”

Ca urmare, studenţii nu se mai pot reînmatricula, iar în cazul reluării studiilor în urma susţinerii unui nou examen de admitere, creditele dobândite anterior nu se vor recunoaşte, studiile urmând a se face cu taxă pentru anii consumaţi anterior de la buget.

Competiție granturi ARUT

Se lansează competiția comună de granturi interne pentru cercetare a Universităților din Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT). Vă invităm să consultați documentele competiției la această adresă.

În vederea desfășurării acestei competiții și a celor viitoare este necesar să fie constituită o bază de date cu evaluatori, pe fiecare ramură de știință. Un termen rezonabil de transmitere a listelor de evaluatori de către facultăți este 25 mai 2018.

Concurs „T. Lalescu”

În perioada 10 – 12 mai 2018, Universitatea Politehnica din București a fost gazda Concursului naţional de matematică pentru studenţi „Traian Lalescu”.

Competiția a fost organizată sub patronajul Ministerului Educației Naționale și s-a bucurat de suportul Fundației „Traian Lalescu” care a acordat premii câștigătorilor. Au participat 83 de studenți de la 13 universități din cele mai importante centre universitare din România.

Studenții Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației au avut o comportare remarcabilă la concursul național de matematică pentru studenți „Traian Lalescu” obținând următoarele rezultate:

  • Locul II – Ciobănașu Andrei, anul II
  • Mențiuni – Puiu Ștefania Georgiana, anul II, și Tătaru Iulian Nicu, anul II

Test competențe lingvistice

Datele pentru testarea la limbi străine în vederea obținerii certificatelor de competență lingvistică pentru absolvenți:

Limba engleză – prof. dr. Iftimie Nicoleta-Mariana:
21.05.2018 – sala P4, corp ETTI, ora 16:00
23.05.2018 – lab. engleză, corp CH, et.5 ora 14:00

Vor susține test de limba străină în perioada 21-25 mai 2018 doar acei studenți din anul terminal care nu au obținut note de trecere/ nu au note la aceeași limbă străină pe toată perioada de studiu prevăzută în Planul de învățământ. Studenții care vor susține testul de limba străină vor face dovada achitării unei taxe egale cu cea pentru o reexaminare.