loader image

Exmatriculare studenți

ANUNŢ ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE SUNT EXMATRICULAŢI CA URMARE A REPETĂRII ÎNCERCĂRII DE FRAUDARE A EXAMENELOR:

Vă aducem la cunoştinţă că în cazul exmatriculării ca urmare a repetării încercării de fraudare a examenelor, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Art. 147, pct. 2, „Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.”

Ca urmare, studenţii nu se mai pot reînmatricula, iar în cazul reluării studiilor în urma susţinerii unui nou examen de admitere, creditele dobândite anterior nu se vor recunoaşte, studiile urmând a se face cu taxă pentru anii consumaţi anterior de la buget.

Competiție granturi ARUT

Se lansează competiția comună de granturi interne pentru cercetare a Universităților din Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT). Vă invităm să consultați documentele competiției la această adresă.

În vederea desfășurării acestei competiții și a celor viitoare este necesar să fie constituită o bază de date cu evaluatori, pe fiecare ramură de știință. Un termen rezonabil de transmitere a listelor de evaluatori de către facultăți este 25 mai 2018.

Concurs „T. Lalescu”

În perioada 10 – 12 mai 2018, Universitatea Politehnica din București a fost gazda Concursului naţional de matematică pentru studenţi „Traian Lalescu”.

Competiția a fost organizată sub patronajul Ministerului Educației Naționale și s-a bucurat de suportul Fundației „Traian Lalescu” care a acordat premii câștigătorilor. Au participat 83 de studenți de la 13 universități din cele mai importante centre universitare din România.

Studenții Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației au avut o comportare remarcabilă la concursul național de matematică pentru studenți „Traian Lalescu” obținând următoarele rezultate:

  • Locul II – Ciobănașu Andrei, anul II
  • Mențiuni – Puiu Ștefania Georgiana, anul II, și Tătaru Iulian Nicu, anul II

Test competențe lingvistice

Datele pentru testarea la limbi străine în vederea obținerii certificatelor de competență lingvistică pentru absolvenți:

Limba engleză – prof. dr. Iftimie Nicoleta-Mariana:
21.05.2018 – sala P4, corp ETTI, ora 16:00
23.05.2018 – lab. engleză, corp CH, et.5 ora 14:00

Vor susține test de limba străină în perioada 21-25 mai 2018 doar acei studenți din anul terminal care nu au obținut note de trecere/ nu au note la aceeași limbă străină pe toată perioada de studiu prevăzută în Planul de învățământ. Studenții care vor susține testul de limba străină vor face dovada achitării unei taxe egale cu cea pentru o reexaminare.

Premii concurs „T. Tănăsescu”

Felicitări studenților facultății noastre și cadrelor didactice îndrumătoare pentru rezultatele bune la faza națională a Concursului studențesc de electronică și telecomunicații „Tudor Tănăsescu”:

La secțiunea de Circuite integrate analogice:

Marcu Cătălin (master TMPS, anul I) – Premiul III
Grosu Vasile (master TMPS, anul I) – Mențiunea 1

La secțiunea de Semnale circuite și sisteme:

Giurgică Gabriel (specializarea MON, anul III) – premiul II

Diplome absolvenți 2016

Vă informăm că au fost finalizate diplomele absolvenţilor de studii universitare de licenţă, promoţia septembrie 2016.

Ca urmare, studenţii de la masterat anul II, 2017-2018, care au finalizat studiile în sesiunea septembrie 2016, au obligaţia ca până la data de 12.02.2018 să depună la secretariatul facultăţii diploma de inginer și suplimentul la diplomă în original.

Vă rugăm să va prezentaţi la secretariatul facultăţii pentru a ridica o adeverinţă care demonstrează că nu aveţi datorii către facultate, necesară la Rectorat pentru eliberarea diplomei.

Program pentru eliberarea actelor de studii la Rectorat: LUNI – VINERI: 11:00 – 13:30

Actele necesare pentru eliberarea diplomelor sunt:

  • diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă de la facultatea absolvită care să ateste faptul că absolventul/a şi-a întocmit fişa de lichidare;
  • buletin / carte de identitate sau paşaport (în original);
  • fotocopie certificat de căsătorie (pentru absolventele căsătorite);
  • procura notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul pentru identificare.

Reglementări situații școlare

În atenţia studenţilor care au fost reînmatriculaţi, reînscrişi pentru reluarea studiilor sau cu repetări de şcolaritate în anul universitar 2017-2018:

Studenţii care nu au promovat şi cei reînmatriculaţi au obligaţia de a completa un nou contract de studii/fişă de înscriere pentru anul la care au fost repartizaţi, sub îndrumarea consilierului de an, în caz contrar nu au dreptul de a le fi vizat carnetul şi de a obţine adeverinţă de student.
Vă reamintim că în Procedura de organizare a studiilor universitare de licenţă TUIASI.POB.01 se precizează la punctul 7(2): „Studenţii care nu au semnat în prima lună de la începerea anului universitar Contractul de studii precum şi studenţii care nu au respectat prevederile acestuia sunt exmatriculaţi”.

Rezultate concursuri studențești

Pe data de 19 mai 2017 s-a desfășurat la Chișinău, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, concursul Internaţional Studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Radauţan”.

Au fost prezente 38 de echipe (număr record de participanți în comparație cu edițiile anterioare), din 3 țări. Facultatea noastră a avut 3 echipe înscrise în concurs și fiecare dintre acestea au plecat cu câte un premiu special:

  1. Mihalache Bogdan, Dediu Lucian, „Intelligent system for a safe-driving car„, coordonator conf. dr. ing. M. Zbancioc: premiul II și medalia de argint
  2. Mamaischi Stanislav, „Recunoașterea comenzilor vocale folosind DSPic”, coordonator conf. dr. ing. M. Zbancioc
  3. Popa Nicolae Danut, Danu Diana, „Smart Flowerpot„, coordonator conf. dr. ing. M. Zbancioc

Pe data de 13 mai 2017, la concursul Electro-Mobility organizat de către firma Continental, echipa Mihalache Bogdan, Dediu Lucian, „Intelligent system for a safe-driving car„, coordonată de către conf. M. Zbancioc, a reușit un onorabil loc 4 (foarte aproape de a prinde un loc pe podium). În concurs au fost înscrise circa 60 de echipe.