loader image

Anunț examene vară

Rugăm şefii de grupă de la anii I, II, III, IV studii universitare de licenţă şi anul I studii universitare de masterat să aducă la sala III.35 (birou secretar șef, Daniela Bărbuță) programarea examenelor pentru sesiunea de vară până la data de 23 aprilie 2019.

Precizăm că sesiunea de examene de vară durează trei săptămâni, în perioada 03.06.2019-23.06.2019, conform Calendarului anului universitar 2018/2019.

Pentru anul IV de studii de licență sesiunea de examene de vară durează două săptămâni, în perioada 03.06.2019-16.06.2019, urmând ca studenții să aibă programată o sesiune de restanțe în perioada 17.06-20.06.2019 și reexaminări în zilele de 24.06-26.06.2019.

Coordonatorii de an sunt rugaţi să se implice în programarea examenelor. Şefii de grupă au obligaţia ca la întocmirea planificării să se consulte şi cu îndrumătorii de an/specializare.

Repartizare îndrumători diplomă

REPARTIZAREA STUDENŢILOR ANULUI III LA ÎNDRUMĂTORI PROIECTE DE DIPLOMĂ:

Repartizarea se va face astfel:

  • specializarea Electronică aplicată –
  • specializarea Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (română + engleză) – marți, 9 aprilie 2019, ora 13:00, amfiteatrul P2
  • specializarea Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii –

Lista temelor pentru proiectele de diplomă propuse pentru anul universitar 2018-2019: MON | EASI | COM

Eveniment BEST

În perioada 5-14 aprilie 2019 organizația studențească BEST organizează evenimentul educațional BEST Training Weekend, care constă în sesiuni de traininguri de soft skills (aptitudini) și tehnice, pe teme precum: anteprenoriat, comunicare, inteligență emoțională, Angular 7, web design, orientare în carieră sau digital marketing.

Acestea vor avea loc în weekend-urile 6-7 și 13-14 aprilie în Campus Tudor Vladimirescu.

Deschiderea oficială, denumită BEST Talk, este un eveniment de tip TEDx. Trei speakeri ce le vor vorbi studenților despre dezvoltare personală și importanța găsirii unui țel în viață. Aceasta va avea loc pe 5 aprilie, de la ora 18:00, în Fab Lab.

Mai multe detalii despre traininguri dar și cum se poate aplica găsiți pe www.btw.bestis.ro sau pe pagina de facebook a evenimentului.
Data limită de aplicare este 31 martie 2019.

Concurs fotografie Erasmus+

Prorectoratul Relații Internaționale anunță desfășurarea concursului de fotografie „Rock – on TUIASI – Erasmus+. Experiența mea de neuitat”, ediția a II – a, derulat în perioada 18.03 – 30.04.2019. Concursul se adresează studenților TUIASI care au participat la cel puțin o mobilitate Erasmus+, precum și studenților Erasmus+ incoming prezenți la TUIASI. Fiecare dintre cele două categorii (incoming și outgoing) va avea 3 premii (I, II și III).

Regulile concursului:

– fiecare student Erasmus + poate înscrie în concurs maximum trei fotografii

– fotografiile vor fi trimise la adresa international@tuiasi.ro, cu următoarele specificații:

  • denumirea fotografiei (de forma Nume_prenume student_categoria (outgoing / incoming)
  • studentul incoming va include în corpul mesajului o scurtă descriere a fotografiei, facultatea din cadrul TUIASI unde își desfășoară mobilitatea, anul stagiului si țara de unde vine
  • studentul outgoing va specifica în corpul mesajului o scurtă descriere a fotografiei, perioada mobilității și țara unde a avut loc stagiul Erasmus+
  • la subiectul mesajului se va trece numele studentului și textul „Concurs foto TUIASI Erasmus 2019″; scurta descriere a fotografiei care reflectă experiența Erasmus+ într-un mod cât mai creativ va fi și ea jurizată.

– perioada de înscriere a fotografiilor: 18.03.2019 – 31.03.2019 (ora 24)
– jurizarea fotografiilor, anunțarea câștigătorilor pe site și premierea: în perioada 01.04.2019 – 12.04.2019
– expoziția (corp T Rectorat): 15.04.2019 – 30.04.2019

Prin înscrierea la concurs, participanții își asumă că fotografiile trimise le aparțin și sunt de acord cu folosirea ulterioară a acestora în materialele de promovare a programului Erasmus+ și a TUIASI, în mediul on-line și off-line.

Use the best onlineHTML, CSS and JS tools at html-css-js.com: editors, code optimizers and more.


Concurs Rep. Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei are o deosebită plăcere de a invita studenţii de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru a participa la a IX-a ediţie a Concursului Internaţional Studenţesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Radauţan”, dedicat aniversării a 55 de ani de la fondarea Universității Tehnice a Moldovei.

Concursul va avea loc pe 24 mai 2019.

La Concursul din anul 2018 au participat 39 de echipe studențești din România, Republica Belarus, Ucraina si Republica Moldova, care au prezentat aplicatii din următoarele domenii: electronica, circuite programabile, dispozitive semiconductoare, sisteme și aplicații cu microcontrolere, dispozitive biomedicale.

Concursul constă din 2 etape:

  1. Prezentarea în PowerPoint a aplicației.
  2. Prezentarea funcționalității aplicației.

Cele mai bune lucrări vor fi premiate cu medalii și premii.

Concursul este organizat și găzduit de Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică și Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală.

Universitatea Tehnică a Moldovei va asigura cazarea studenţilor şi cadrului didactic însoţitor până la 6 persoane pe perioada 23-25 mai 2019.

Pentru participantii la Concurs pe data de 25 mai va fi organizata vizita centrelor istorice a Moldovei.

Anunț achitare taxe

Vă informăm că taxele valabile în anul universitar 2018/2019, aprobate prin Hotărârea Senatului nr. 145 din 4 mai 2018, se achită prin intermediul POS-ului instalat la sala III.31 ( program de încasare luni-vineri 10:00-12:00) sau prin transfer bancar, cu obligaţia depunerii dovezii de plată a taxei la secretariatul facultăţii.

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul

Studenții sunt sfătuiți să folosească varianta de achitare a taxelor prin intermediul Internet Banking pentru a preveni aglomerația de la casieria facultății.

În atenţia studenţilor care nu și-au achitat taxele:

Vă reamintim că, în conformitate cu „REGULAMENTUL INTERN PRIVIND ÎNCASAREA ŞI EVIDENŢA TAXELOR ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI„, aprobat în ședința Senatului TUIASI din data de 15.12.2017, Art.5.3, studenții admiși pe locurile cu taxă au obligația să le achite la următoarele date:

(1) Studentul admis pe locurile cu taxă la studii de licenţă, masterat sau doctorat are obligaţia să achite taxa de şcolarizare în patru tranşe egale: până la data de 15 octombrie prima tranşă, până la data de 15 ianuarie a doua tranşă, 15 martie a treia tranşă şi până la data de 1 iunie restul taxei de şcolarizare.