loader image

Anunț achitare taxe

Vă informăm că taxele valabile în anul universitar 2018/2019, aprobate prin Hotărârea Senatului nr. 145 din 4 mai 2018, se achită prin intermediul POS-ului instalat la sala III.31 ( program de încasare luni-vineri 10:00-12:00) sau prin transfer bancar, cu obligaţia depunerii dovezii de plată a taxei la secretariatul facultăţii.

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul

Studenții sunt sfătuiți să folosească varianta de achitare a taxelor prin intermediul Internet Banking pentru a preveni aglomerația de la casieria facultății.

În atenţia studenţilor care nu și-au achitat taxele:

Vă reamintim că, în conformitate cu „REGULAMENTUL INTERN PRIVIND ÎNCASAREA ŞI EVIDENŢA TAXELOR ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI„, aprobat în ședința Senatului TUIASI din data de 15.12.2017, Art.5.3, studenții admiși pe locurile cu taxă au obligația să le achite la următoarele date:

(1) Studentul admis pe locurile cu taxă la studii de licenţă, masterat sau doctorat are obligaţia să achite taxa de şcolarizare în patru tranşe egale: până la data de 15 octombrie prima tranşă, până la data de 15 ianuarie a doua tranşă, 15 martie a treia tranşă şi până la data de 1 iunie restul taxei de şcolarizare.

Târg de cariere

Te așteptăm la singurul târg de cariere organizat exclusiv de o universitate în domeniul ingineriei!

Târgul Internațional de Cariere în Inginerie – TUIASI (TICI – TUIASI), organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, va avea loc în perioada 6 – 7 noiembrie 2018, în holul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.

Fă-ți curaj, depune CV-ul și vino să cunoști cele mai importante firme de profil din Iași și din țară! Poți câștiga și un super premiu dacă îți depui CV-ul la companiile care vor să te angajeze după absolvirea facultății.

Nu ai CV sau nu l-ai mai actualizat? Te ajutăm noi să ți-l faci „la minut”! Rupe-ți câteva minute să completezi formularul. Aplicația concepută de universitate îți va genera automat un CV pe care-l poți depune la toate companiile prezente la TICI – TUIASI de care ești interesat.

Răspunzi la câteva întrebări, CV-ul este generat automat și-l tipărești la punctul de informație care va fi deschis pe toată durata târgului. Tot acolo găsești și o cabină foto care realizează fotografii instantaneu, pe care să le poți atașa CV-ului.

Evaluarea cadrelor didactice

În perioada 5 noiembrie – 9 noiembrie 2018 se desfăşoară acţiunea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informației Iași, pentru toate disciplinele din anul universitar 2017-2018 (ambele semestre).

Aplicaţia de evaluare poate fi accesată, între orele 09:00 – 23:00, online, la această adresă, utilizând calculatoarele personale cu conexiune la Internet sau din cadrul sălilor ETTI în timpul orelor de laborator, conform următorului program:

– an II, RO + ENG, disciplina „Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice”, conform orarului
– an III, EA, disciplina „Automate programabile” , conform orarului
– an III, TST RO, disciplina „Microcontrolere” , conform orarului
– an III TST EN, disciplina „DSP” , conform orarului
– an III, MON, disciplina „LDH” , conform orarului
– an IV, EA, disciplina „EPIOC” , conform orarului
– an IV, TST RO, disciplina „Radiocomunicaţii”, conform orarului
– an IV, TST EN, disciplina „Tehnologie Electronică” , conform orarului
– an IV, MON, disciplina „SIC” , conform orarului
– master, conform orarului, cu acordul cadrelor didactice

Accesul la aplicație se face pe baza de CNP propriu. După introducerea CNP-ului, selectaţi anul de studiu căruia aparțin disciplinele evaluate.

ATENŢIE:

• Autentificarea se poate realiza doar o singură dată, de aceea vă rugăm să faceţi evaluările tuturor disciplinelor într-o singură sesiune de lucru şi să completaţi toate câmpurile.• Anul de studiu care apare pe pagina de acces la chestionar se referă la anul de studiu căruia aparțin disciplinele evaluate (și nu la anul în care este înscris studentul evaluator)

• Nu închideți browserul web (aplicația de navigare pe Internet) în timpul evaluării! Dacă închideţi sesiunea de lucru, nu veţi mai putea accesa aplicaţia.

În câmpul-text din partea de jos a formularului de evaluare, puteţi înscrie diverse sugestii, observaţii sau aprecieri ale dumneavoastră pentru disciplina evaluată şi cadrul didactic titular. Părerea dumneavoastră contează!

Dacă întâmpinaţi probleme în a accesa aplicaţia de evaluare, vă rugăm să trimiteţi un mesaj prin e-mail, cu descrierea problemei, la adresa evaluare@etti.tuiasi.ro.

Anunț burse performanță

Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie, începând cu anul II de studiu, pe durata a 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul facultăţii, cu condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel masterat şi studentul respectiv să aibă numărul minim de puncte obţinute conform listei de criterii afişată.

Proporţia de alocare a acestui tip de bursă este de o bursă de performanţă ştiinţifică la un număr de 500 studenţi, facultăţii noastre fiindu-i atribuit un număr de 2 astfel de burse, acordate următorilor studenți:

1. Marcu C. Cătălin, anul II masterat
2. Giurgică I. Gabriel, anul IV licență

Invitații de participare ROSE

Facultatea noastră derulează subproiectul intitulat „Acces la studii universitare de succes prin prevenirea abandonului în primul an de studii” (Access2Success), inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE).

În cadrul acestui proiect se lansează următoarele invitații de participare:

Anunț admitere masterat

Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu pentru admiterea în ciclul de studii de masterat se va desfășura în zilele de 6, 9, 26 iulie 2018, respectiv 13 și 14 septembrie 2018. Orele și sălile vor fi anunțate ulterior.