loader image

Târgul internațional de invenții și idei practice INVENT – INVEST, ediția a XI-a – 2020

Târgul se adresează în special inventatorilor cu brevet de invenţie sau cu cerere de brevet, dar  pot participa şi cei care au avut o idee şi au realizat-o practic sub formă de machetă, model experimental sau prototip sau cei care sunt interesați de eveniment.

Târgul de Invenţii şi Idei Practice „INVEST – INVENT” constituie un bun prilej de realizare a unui transfer de idei ştiinţifice şi tehnice din sfera academică în sfera productivă şi a mediului de afaceri, reprezentând ocazia potrivită pentru afirmarea si promovarea creativităţii tehnice, în ideea de a oferi agenţilor economici posibilitatea de a aplica rezultatele cercetărilor inovative.

Acest târg are drept scop atât diseminarea informaţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor şi inventatorilor din domenii diferite, cât și evidenţierea preocupărilor cercetătorilor şi inventatorilor români care să permită stimularea creativităţii agenţilor economici să realizeze tehnologii, produse şi servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative şi cu nivel crescut de competitivitate. Se au în vedere stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, creşterea vizibilităţii şcolii româneşti de inventică şi a contribuţiei acesteia la patrimoniul ştiinţific internaţional, integrarea colectivelor şi centrelor de cercetare cu rezultate ale cercetării inovativ-inventive în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi găsite la adresa: 

http://www.inventica-sir.ro/events.html

Inivitații de participare ROSE

Facultatea noastră derulează subproiectul intitulat „Succes Universitar pentru Studenți prin Integrare Nediferențiată” (SUSTIN), inclus în Proiectul privind învățământul secundar (ROSE).

În cadrul acestui proiect se lansează următoarele invitații de participare:

OPORTUNITATE! ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL III ŞI IV

Vrei să ai parte de servicii specializate de orientare și consiliere în carieră prin evaluarea aptitudinilor tale pentru a vedea care sunt punctele tale forte?

Vrei să participi la ateliere prin care îți vei putea dezvolta abilități precum comunicarea, lucrul în echipă, leadership-ul, capacitatea de a realiza și dezvolta un proiect, managementul timpului sau prezentarea în fața unui public?   Vrei să participi la workshopuri în care se vor aborda teme foarte interesante precum:

 • Cum identifici un loc de muncă?
 • Cum să te pregătești pentru întâlnirea cu angajatorul
 • Inteligența emoțională
 • Stabilirea obiectivelor personale și de carieră
 • Marketing personal sau branding personal
 • Elemente de comunicare
 • Persuasiune – arta de a influența
 • Managementul timpului
 • Comportament asertiv vs agresiv
 • Obiceiuri și obiective care garantează rezultate

Vrei să-ți formezi competențe antreprenoriale și să-ți înființezi o întreprindere simulată?

Vrei să faci un stagiu de practică în domeniul tău de studii la o companie parteneră a universității?

Pentru a te înscrie, trebuie să depui un dosar cu următorul conținut:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1);
 • Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului (Anexa 2);
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);
 • CV – model recomandat Europass (Anexa 5);
 • Formular grup țintă (Anexa 8);
 • Copie carte de identitate.

Dosarul de candidatură se va trimite scanat, prin email, domnului ş.l.dr.ing. Daniel MĂTĂSARU la adresa petre-daniel.matasaru@academic.tuiasi.ro, până cel târziu duminică, 25.10.2020. Originalele se vor păstra, urmând a fi aduse fizic la revenirea studenţilor în Iaşi.

Beneficii:

 • beneficii materiale la finalul unei activități complete la care vei participa
 • certificat de participare la cursul de antreprenoriat
 • stagiu de practică la un angajator în domeniu
 • bursa de 400 lei la finalul cursului și al stagiului de practica

ATENŢIE! Numărul locurilor este limitat la 10 studenţi din anul III de studiu, respectiv 30 de studenţi din anul IV de studiu.

Anunțul în format PDF

Formulare tip pentru înscriere (Anexe)

Declarație (Anexa 9, Metodologie selecție)

Pagina web a proiectului: https://www.practeh.tuiasi.ro/

Mesajul conducerii Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației cu ocazia începerii noului an universitar

Mesajul conducerii Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației cu ocazia începerii noului an universitar

 • Mesaj Decan – video
 • Mesaj Prodecan didactic – video

Gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar

Procedura privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi TUIASI.POB.43

Adresa DRU privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar

Decizie privind repartizarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar