loader image

Anunț examene vară

Rugăm şefii de grupă de la anii I, II, III, IV studii universitare de licenţă şi anul I studii universitare de masterat să aducă la sala III.35 (birou secretar șef, Daniela Bărbuță) programarea examenelor pentru sesiunea de vară până la data de 23 aprilie 2019.

Precizăm că sesiunea de examene de vară durează trei săptămâni, în perioada 03.06.2019-23.06.2019, conform Calendarului anului universitar 2018/2019.

Pentru anul IV de studii de licență sesiunea de examene de vară durează două săptămâni, în perioada 03.06.2019-16.06.2019, urmând ca studenții să aibă programată o sesiune de restanțe în perioada 17.06-20.06.2019 și reexaminări în zilele de 24.06-26.06.2019.

Coordonatorii de an sunt rugaţi să se implice în programarea examenelor. Şefii de grupă au obligaţia ca la întocmirea planificării să se consulte şi cu îndrumătorii de an/specializare.

Repartizare îndrumători diplomă

REPARTIZAREA STUDENŢILOR ANULUI III LA ÎNDRUMĂTORI PROIECTE DE DIPLOMĂ:

Repartizarea se va face astfel:

  • specializarea Electronică aplicată –
  • specializarea Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (română + engleză) – marți, 9 aprilie 2019, ora 13:00, amfiteatrul P2
  • specializarea Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii –

Lista temelor pentru proiectele de diplomă propuse pentru anul universitar 2018-2019: MON | EASI | COM

Eveniment BEST

În perioada 5-14 aprilie 2019 organizația studențească BEST organizează evenimentul educațional BEST Training Weekend, care constă în sesiuni de traininguri de soft skills (aptitudini) și tehnice, pe teme precum: anteprenoriat, comunicare, inteligență emoțională, Angular 7, web design, orientare în carieră sau digital marketing.

Acestea vor avea loc în weekend-urile 6-7 și 13-14 aprilie în Campus Tudor Vladimirescu.

Deschiderea oficială, denumită BEST Talk, este un eveniment de tip TEDx. Trei speakeri ce le vor vorbi studenților despre dezvoltare personală și importanța găsirii unui țel în viață. Aceasta va avea loc pe 5 aprilie, de la ora 18:00, în Fab Lab.

Mai multe detalii despre traininguri dar și cum se poate aplica găsiți pe www.btw.bestis.ro sau pe pagina de facebook a evenimentului.
Data limită de aplicare este 31 martie 2019.

Concurs fotografie Erasmus+

Prorectoratul Relații Internaționale anunță desfășurarea concursului de fotografie „Rock – on TUIASI – Erasmus+. Experiența mea de neuitat”, ediția a II – a, derulat în perioada 18.03 – 30.04.2019. Concursul se adresează studenților TUIASI care au participat la cel puțin o mobilitate Erasmus+, precum și studenților Erasmus+ incoming prezenți la TUIASI. Fiecare dintre cele două categorii (incoming și outgoing) va avea 3 premii (I, II și III).

Regulile concursului:

– fiecare student Erasmus + poate înscrie în concurs maximum trei fotografii

– fotografiile vor fi trimise la adresa international@tuiasi.ro, cu următoarele specificații:

  • denumirea fotografiei (de forma Nume_prenume student_categoria (outgoing / incoming)
  • studentul incoming va include în corpul mesajului o scurtă descriere a fotografiei, facultatea din cadrul TUIASI unde își desfășoară mobilitatea, anul stagiului si țara de unde vine
  • studentul outgoing va specifica în corpul mesajului o scurtă descriere a fotografiei, perioada mobilității și țara unde a avut loc stagiul Erasmus+
  • la subiectul mesajului se va trece numele studentului și textul „Concurs foto TUIASI Erasmus 2019″; scurta descriere a fotografiei care reflectă experiența Erasmus+ într-un mod cât mai creativ va fi și ea jurizată.

– perioada de înscriere a fotografiilor: 18.03.2019 – 31.03.2019 (ora 24)
– jurizarea fotografiilor, anunțarea câștigătorilor pe site și premierea: în perioada 01.04.2019 – 12.04.2019
– expoziția (corp T Rectorat): 15.04.2019 – 30.04.2019

Prin înscrierea la concurs, participanții își asumă că fotografiile trimise le aparțin și sunt de acord cu folosirea ulterioară a acestora în materialele de promovare a programului Erasmus+ și a TUIASI, în mediul on-line și off-line.

Use the best onlineHTML, CSS and JS tools at html-css-js.com: editors, code optimizers and more.