loader image

Restanțe an 4

S-a afișat programarea examenelor de restanță pentru studenții din anul 4, care se vor desfășura în perioada 1.06.2020-14.06.2020. Pentru disciplinele care nu se regăsesc în lista care conține programarea restanțelor, studenții interesați sunt rugați să ia legătura cu cadrele didactice titulare, pentru a stabili o dată de examinare. La examenele de restanță dedicate studenților din anul 4 nu pot participa studenți din ceilalți ani de studii.

Târg de cariere digital

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași participă, în perioada 21-22 mai 2020, la ediția online a Târgului de Cariere Digital Iași.
Cu această ocazie, absolvenții programelor de licență pot afla cele mai
recente informații privind specializarea prin studii de masterat de la
facultatea noastră, structurate pe domenii și programe de studii.
În cadrul aceluiași eveniment, le propunem absolvenților programelor de masterat să exploreze perfecționarea profesională prin studii doctorale, urmând a decide asupra unei teme care se încadrează în lista priorităților și perspectivelor de cercetare enumerate.

Alegeri conduceri academice

Pe această pagină vor fi prezentate informaţiile specifice activităţilor de alegere a conducerilor academice în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru legislatura 2020 – 2024, conform Procedurii Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice pentru legislatura 2016-2020. Calendarul alegerilor poate fi consultat aici.

Prezentare specializări masterat

Joi, 14 mai 2020, între orele 15:00-17.00, va avea loc prezentarea online a programelor de masterat organizate de facultatea noastră. Prezentările online se vor face în Microsoft Teams folosind următorul link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a70ccc6ba7ece43568752dfcf718abcbd%40thread.tacv2/1587038408692?context=%7b%22Tid%22%3a%22b03aeaf4-501f-4e57-adbf-4867a08aa847%22%2c%22Oid%22%3a%22c4686524-de0f-4939-8e33-f57c31f754d9%22%7d

Prezentarea specializărilor din programul de studii de masterat:
Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA)
Radiocomunicaţii digitale (RD)
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS)
Reţele de comunicaţii (RCOM)
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (SEIII)
Automotive electronic control systems (AECS) – în limba engleză
Information technologies for telecommunications (IT4T) – în limba engleză

Declarație D230 – 2% din impozit

Dacă încă nu ați depus formularul pentru virarea a 2%/3.5% din impozitul corespunzător anului 2019 și nu aveți stabilită o altă destinație, vă invităm să optați pentru virarea acestor sume către Asociația ELECTRONIS din cadrul facultății noastre.

Formularele tipărite și precompletate cu datele Asociației sunt la sediul departamentelor TcTI/EASI la dl. ing. Daniel Ene și dna ing. Petronela Varvaruc.

Formularul are 2 pagini, trebuie completat cu nume, prenume, CNP și adresa în secțiunea I (Date de identificare a contribuabilului), apoi de semnat la sfârșit (în chenarul Semnătură contribuabil).

Rugămintea este de a completa/aduce formularul la dl. Daniel Ene până cel târziu miercuri, 20 mai 2020, de exemplu când veniți pentru ridicarea cardurilor pentru voucherele de vacanță. Dumnealui le va depune apoi la ANAF ca împuternicit.

Menționăm că, față de anii anteriori, actualul formular are prevăzută posibilitatea să se solicite virarea cotei din impozit pentru 2 ani consecutivi, caz în care anul viitor nu va mai fi nevoie de completat un nou formular.

DECIZII IMPORTANTE

Consiliul de Administrație al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a stabilit în cursul zilei de marți, 28 aprilie 2020, calendarul activităților didactice, după anunțurile făcute de Administrația Prezidențială și Guvernul României cu privire la sistarea până în toamnă a desfășurării orelor cu prezența elevilor și a studenților în școli și în universități. Au fost stabilite și condițiile în care studenții din anii terminali, de la licență și master, își vor susține lucrările de finalizare a studiilor, cât și metodologia de desfășurare a admiterii din această vară. INFORMAȚII SUPLIMENTARE SUNT DISPONIBILE AICI. Vă recomandăm să accesați periodic site-urile facultății și universității pentru a fi informați asupra celor mai recente anunțuri.

Program Euro200

Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt studenţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în vârstă de până la 26 de ani, proveniţi din familii cu venituri brute lunare sub 250 RON pe membru de familie. 

Componenţa comisiei de analiză a dosarelor pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare:
1. Conf. univ.dr.ing. Ovidiu Ursaru, prodecan – preşedinte
2. Ing. Daniela Bărbuţă, secretar şef facultate – membru
3. Dr. ing. Gina Corban, administrator şef facultate – membru

Studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru solicitarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării unui calculator sunt invitaţi să trimită prin email, la adresa decanat@etti.tuiasi.ro, cererea tip completată și scanări ale actelor doveditoare până pe data de 17.04.2020, ora 12:00

Studenţii vor preciza numele, iniţiala tatălui, prenumele, facultatea, secţia, anul, grupa şi vor transmite următoarele documente:
cerere tipizată
• copia actului de identitate a solicitantului
• copii ale actelor de identitate pentru părinţi
• copii ale actelor de identitate pentru fraţii care au peste 14 ani şi copia certificatelor de naştere pentru fraţii cărora nu li s-au eliberat încă alte acte de identitate
• adeverinţe de venit brut în original ale membrilor familiei pe luna anterioară depunerii dosarului, în original, cu număr de înregistrare şi ştampila rotundă a instituţiei
• declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 RON pe membru de familie) şi că dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard