loader image

Alegeri conduceri academice

Pe această pagină vor fi prezentate informaţiile specifice activităţilor de alegere a conducerilor academice în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru legislatura 2020 – 2024, conform Procedurii Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice pentru legislatura 2016-2020. Calendarul alegerilor poate fi consultat aici.

Conferința ePrivacy

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost co-organizator al Conferinței „BHR Consulting – Evoluția de la GDPR la un Regulament ePrivacy”, care s-a desfășurat miercuri, 20 noiembrie 2019, între orele 10:30 și 14:30, în sala de conferințe a Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Cu această ocazie, domnul șef lucrari dr.ing. Daniel Mătăsaru, cadru didactic la facultatea noastră, a susținut o prelegere cu titlul „O nouă provocare – Suntem pregătiți pentru viitorul regulament ePrivacy?” în cadrul căreia a prezentat istoricul problematicii ePrivacy, legislația care reglementează în prezent acest domeniu la nivel european și național și modificările succesive aduse proiectului de Regulament ePrivacy.

Proiect AntreprenorIng

Ȋn perioada 1 septembrie 2019 – 17 iulie 2021, în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași se va derula proiectul POCU/379/6/21/123975 cu titlul „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” . Grupul-țintă constituit la nivelul facultății noastre va fi format dintr-un număr total de 50 de studenți, dintre care minim 40 având domiciliul în mediul rural/romi/studenți netradiționali, înmatriculați în anul III de studii. Condițiile de eligibilitate impun ca studenții cuprinși în acest proiect să nu facă parte și din grupurile-țintă ale altor proiecte derulate în această perioadă (practică, ROSE). Studenții care primesc burse sociale pot primi simultan și bursele acordate prin acest proiect.
Persoana de contact: prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu

Metodologie de selecție a grupului-țintă
Calendarul activităților de selecție a grupului-țintă
Comisii de analiză a dosarelor

Lista studenților înscriși în grupul-țintă: etapa 1 | etapa 2
Lista studenților admiși în grupul-țintă:  etapa 1 | etapa 2

În perioada 14 noiembrie – 20 noiembrie 2019 se desfășoară a doua etapă de depunere a dosarelor pentru includerea în grupul-țintă al proiectului.
 

NOTĂ: Studenții admiși în grupul-țintă (în ambele etape) trebuie să completeze și să depună la secretariat Formularul de înregistrare individuală menționat în lista documentelor necesare de mai jos. De asemenea, studenții care nu au depus copie după cartea de identitate sunt rugați să facă acest lucru de urgență.

DOCUMENTE NECESARE:

copie după cartea de identitate
cerere de înscriere
declarație de disponibilitate
declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
declarație de evitare a dublei finanțări
model recomandat CV Europass
formular înregistrare individuală

Bursele Telekom

Compania TELEKOM România se implică în educarea tinerei generaţii prin programul Bursele TELEKOM încă din 2010, oferind sprijin material tinerilor ambiţioşi şi talentaţi. Această inițiativă continuă astfel cu succes programele prin care compania a oferit până în prezent 110 burse către studenţi.

Programul Bursele TELEKOM oferă 5 burse de excelenţă prin intermediul unui concurs naţional, care se adresează studenţilor din anul I, înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior de stat din România, categoriile buget sau taxă, la zi, la urmatoarele specializări: automatică și calculatoare, informatică, cibernetică, matematică, inginerie electrică, electronică, telecomunicații si tehnologia informației.

Concursul este organizat în două etape. Prima etapă, care este şi eliminatorie, presupune completarea şi trimiterea unui formular de înscriere, până la data de 15 decembrie 2019, către Telekom România pe website-ul www.burseletelekom.ro. În urma acestei etape vor fi selectați 10 finalisti care se vor califica în etapa a doua. Această etapă presupune participarea la un interviu, organizat în data de 14 ianuarie 2020, în urma căruia vor fi desemnaţi câştigătorii celor 5 burse.

Valoarea bursei acordate de către Telekom România fiecărui candidat dintre cei 5 desemnaţi câştigători reprezintă suma de aproximativ 18.720 RON, împărţită în 9 tranşe lunare, aferente lunilor ianuarie – iunie 2020 și octombrie – decembrie 2020 (tranșe stabilite la valoarea salariului minim pe economie). Mai multe informații despre condiţiile de aplicare puteţi găsi pe website-ul concursului www.burseletelekom.ro

Conferință AntreprenorIng

Seria activităților susținute în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie si arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” continuă joi, 21 noiembrie, începând cu ora 15:00, în Sala „Profesor Cristea Niculescu – Otin” (Sala de Conferințe, parter, corp T, Rectorat), unde va avea loc conferința „Succesul în afaceri – De la idee la client sau de la client la idee?”, susținută de doamna ș.l.dr.ec. Lidia Alexa.

Somație plată taxe

Studenţii din tabel, care nu au plătit integral taxa de şcolarizare aferentă semestrului II, 2018-2019, în valoare de 1750 RON, trebuie să achite URGENT respectiva taxă până joi, 13 iunie 2019, ora 12:00, în caz contrar vor fi exmatriculaţi.

Anunț practică firme

IMPORTANT PENTRU TOȚI STUDENȚII CARE VOR FACE PRACTICĂ LA FIRME:

Studenţii anului II care au posibilitatea şi doresc să efectueze practica de vară 2019 în întreprinderi sau firme din localitatea de domiciliu sau din alte localităţi sunt rugaţi să prezinte la secretariatul facultăţii o cerere prin care să solicite acest lucru. Activitatea pe care o vor desfăşura pe perioada practicii trebuie să fie pe una din direcţiile de specializare a facultăţii. Cererile vor fi depuse la secretariat până la data de 3 iunie 2019.

Facultatea asigură locuri de practică la:

– în laboratoarele celor trei secții, conform tabelelor afișate
– ANCOM – 20 locuri
– CFR – 15 locuri
– RADIOCOM – 10 locuri
– TVR Iași – 5 locuri
– RESEL – 5 locuri
– REL Service – 4 locuri
– ELECTRA – 5 locuri
– ALTEN (EXPLEO) – 5 locuri
– DELPHI – 10 locuri
– NERA (CONCORDE) – 10 locuri
– VEONEER – 5 locuri
– ATEXIS – 10 locuri
– ROMAUTOMATIC – 4 locuri

Activitatea se desfășoară în baza unei convenții de practică. Studenţii care vor efectua practica în întreprinderi sau firme în localitatea de domiciliu sau din alte localităţi, vor susţine colocviul de practică în sesiunea de toamnă, 02-15.09.2019, pe baza unui caiet de practică vizat de întreprindere şi a unei adeverinţe (vizată şi ştampilată) în care se precizează că au efectuat 90 de ore de practică, conform planului de învăţământ.

Facultatea nu îşi asumă nici o responsabilitate privind plata practicii efectuate de studenţi în întreprinderi.

Workshop educație financiară

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Finaciară (ASF), organizează în premieră pentru învățământul tehnic din Romania 2 workshopuri destinate studenților pe tema Educației Financiare.

Echipa de specialiști ai ASF va prezenta studenților principalele subiecte de interes în zona de educație financiară și va răspunde întrebărilor acestora.

Workshopurile se vor desfășura miercuri, 29 mai 2019, orele 12:00, în amfiteatrul P5, respectiv joi, 30 mai 2019, orele 12:00, în amfiteatrul P6.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la domnul ș.l.dr.ing. Daniel Mătăsaru.

Concursul „M. Konteschweller”

Pe data de 17 mai 2019 facultatea noastră a organizat cea de a zecea ediţie a Concursului de Microcontrolere şi Aplicaţii – Mihail Konteschweller, dotat cu premii sponsorizate de către firmele Continental, Infineon, Microchip, Silicon Service, Veoneer, Preh, Mechatronics Innovation Center, Ministerul Educației Naționale și Primăria Municipiului Iași.

Secţiunile concursului: a) aplicaţii ale microcontrolerelor; b) proiectarea de structuri cu microcontrolere. Au participat 24 de echipe reprezentând 6 universități. Sponsorii concursului au acordat numeroase premii speciale. Rezultatele finale ale concursului pot fi consultate aici.