loader image

Alegeri conduceri academice

Pe această pagină vor fi prezentate informaţiile specifice activităţilor de alegere a conducerilor academice în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru legislatura 2020 – 2024, conform Procedurii Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice pentru legislatura 2016-2020. Calendarul alegerilor poate fi consultat aici.

Prezentare specializări masterat

Joi, 14 mai 2020, între orele 15:00-17.00, va avea loc prezentarea online a programelor de masterat organizate de facultatea noastră. Prezentările online se vor face în Microsoft Teams folosind următorul link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a70ccc6ba7ece43568752dfcf718abcbd%40thread.tacv2/1587038408692?context=%7b%22Tid%22%3a%22b03aeaf4-501f-4e57-adbf-4867a08aa847%22%2c%22Oid%22%3a%22c4686524-de0f-4939-8e33-f57c31f754d9%22%7d

Prezentarea specializărilor din programul de studii de masterat:
Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA)
Radiocomunicaţii digitale (RD)
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS)
Reţele de comunicaţii (RCOM)
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (SEIII)
Automotive electronic control systems (AECS) – în limba engleză
Information technologies for telecommunications (IT4T) – în limba engleză

Declarație D230 – 2% din impozit

Dacă încă nu ați depus formularul pentru virarea a 2%/3.5% din impozitul corespunzător anului 2019 și nu aveți stabilită o altă destinație, vă invităm să optați pentru virarea acestor sume către Asociația ELECTRONIS din cadrul facultății noastre.

Formularele tipărite și precompletate cu datele Asociației sunt la sediul departamentelor TcTI/EASI la dl. ing. Daniel Ene și dna ing. Petronela Varvaruc.

Formularul are 2 pagini, trebuie completat cu nume, prenume, CNP și adresa în secțiunea I (Date de identificare a contribuabilului), apoi de semnat la sfârșit (în chenarul Semnătură contribuabil).

Rugămintea este de a completa/aduce formularul la dl. Daniel Ene până cel târziu miercuri, 20 mai 2020, de exemplu când veniți pentru ridicarea cardurilor pentru voucherele de vacanță. Dumnealui le va depune apoi la ANAF ca împuternicit.

Menționăm că, față de anii anteriori, actualul formular are prevăzută posibilitatea să se solicite virarea cotei din impozit pentru 2 ani consecutivi, caz în care anul viitor nu va mai fi nevoie de completat un nou formular.

DECIZII IMPORTANTE

Consiliul de Administrație al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a stabilit în cursul zilei de marți, 28 aprilie 2020, calendarul activităților didactice, după anunțurile făcute de Administrația Prezidențială și Guvernul României cu privire la sistarea până în toamnă a desfășurării orelor cu prezența elevilor și a studenților în școli și în universități. Au fost stabilite și condițiile în care studenții din anii terminali, de la licență și master, își vor susține lucrările de finalizare a studiilor, cât și metodologia de desfășurare a admiterii din această vară. INFORMAȚII SUPLIMENTARE SUNT DISPONIBILE AICI. Vă recomandăm să accesați periodic site-urile facultății și universității pentru a fi informați asupra celor mai recente anunțuri.

Program Euro200

Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.
Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt studenţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în vârstă de până la 26 de ani, proveniţi din familii cu venituri brute lunare sub 250 RON pe membru de familie. 

Componenţa comisiei de analiză a dosarelor pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare:
1. Conf. univ.dr.ing. Ovidiu Ursaru, prodecan – preşedinte
2. Ing. Daniela Bărbuţă, secretar şef facultate – membru
3. Dr. ing. Gina Corban, administrator şef facultate – membru

Studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru solicitarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării unui calculator sunt invitaţi să trimită prin email, la adresa decanat@etti.tuiasi.ro, cererea tip completată și scanări ale actelor doveditoare până pe data de 17.04.2020, ora 12:00

Studenţii vor preciza numele, iniţiala tatălui, prenumele, facultatea, secţia, anul, grupa şi vor transmite următoarele documente:
cerere tipizată
• copia actului de identitate a solicitantului
• copii ale actelor de identitate pentru părinţi
• copii ale actelor de identitate pentru fraţii care au peste 14 ani şi copia certificatelor de naştere pentru fraţii cărora nu li s-au eliberat încă alte acte de identitate
• adeverinţe de venit brut în original ale membrilor familiei pe luna anterioară depunerii dosarului, în original, cu număr de înregistrare şi ştampila rotundă a instituţiei
• declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (250 RON pe membru de familie) şi că dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard

Cursuri Orange

Studenții Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în special cei din anii terminali și de master, sunt invitați să participe la prelegerile on-line organizate de Orange România. Prelegerile vor fi organizate în datele de 8 și 9 aprilie 2020 și se vor desfășura conform programului detaliat aici.
Tematica celor două prelegeri la care vă invităm să participați se referă la domeniul Cybersecurity. Pentru participare vă rugăm să vă înregistrați la această adresă. Termen pentru înscrieri: marți, 7.04.2020, ora 20:00. Cu o oră înainte de începerea prelegerii veți primi prin email coordonatele de acces (prelegerile vor fi realizate folosind Zoom).

Informații generale despre programul Orange Educational Program sunt disponibile aici.

Conturi email studenți

Serviciul de e-mail al studenților este găzduit pe platforma Office 365. Office 365 este un serviciu de tip cloud oferit de Microsoft, găzduit pe serverele Microsoft. Autentificarea se realizează folosind sistemele informatice din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași, conturile și accesul la resurse fiind gestionate local, în cadrul facultății.
Accesul la serviciul cloud se poate face intrând pe site-ul http://www.etti.legacy.tuiasi.ro, apăsând pe butonul „Students Webmail” din meniul dinamic plasat în partea din stânga a paginii principale sau accesând direct acest link.  
Pentru autentificare se va folosi adresa completă de e-mail (ca utilizator, de regulă prenume.nume@student.etti.tuiasi.ro) și parola corespunzătoare contului ETTI. Conturile care nu au fost accesate o perioadă mai lungă de timp  de la creare pot fi blocate.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să citiți și acest anunț. Mai multe detalii despre platforma Office 365 pot fi găsite la adresa aceasta .

Studenții vor putea folosi aceleași date de autentificare (utilizator și parola) pentru următoarele servicii: domeniu (autentificare pe calculatoarele din laboratoarele ETTI), e-mail (Office365), platforma de e-learning Moodle, servere de aplicații ETTI, Microsoft Imagine, rețeaua WI-FI.   rugam sa cititi si acest anunt.

NOTĂ:
Vă rugăm să ignorați mesajul referitor la crearea de adrese de email instituționale pe platforma Google și să folosiți exclusiv modalitatea de lucru descrisă mai sus.