loader image

Susținere teză doctorat

În ziua de 7 septembrie 2020, începând cu ora 12:00, se va desfășura sesiunea publică de susținere on-line a tezei de doctorat cu titlul: „Contribuții privind transmiterea fiabilă a mesajelor critice în rețele de comunicații intervehiculare”, elaborate de către domnul ing. Adrian Marius Abunei, sub îndrumarea domnului prof.dr.ing. Ion Bogdan.

Comisia de susținere:
Prof.univ.dr.ing. Daniela TĂRNICERIU, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – președinte
Prof.univ.dr.ing. Ion BOGDAN, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – conducător de doctorat
Prof.univ.dr.ing. Ion MĂRGHESCU, Universitatea ”Politehnica” București – membru
Prof.univ.dr.ing. Petru-Tudor PALADE, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – membru
Conf.univ.dr.ing. Ciprian-Romeo COMȘA, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – membru

Link pentru platforma Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a62e0a2cf448948d6ac60aa4a37efa67a%40thread.tacv2/1594376171113?context=%7b%22Tid%22%3a%22b03aeaf4-501f-4e57-adbf-4867a08aa847%22%2c%22Oid%22%3a%22c58d63f8-70c9-4dbf-bd71-017574c6c7ac%22%7d

Cei care doresc să participe și nu au cont de email pe serverul facultății trebuie să-și exprime intenția de participare cu cel puțin o zi înainte de eveniment printr-un mesaj adresat administratorului de rețea, domnul ing. Cristian Barat, la adresa crystian@etti.tuiasi.ro.

ADMITERE 2020

Informaţii privind admiterea în ciclul de studii de licență, masterat și doctorat pentru sesiunea iulie 2020 sunt disponibile accesând link-urile de mai jos. Aceste informații vor fi actualizate frecvent în perioada admiterii. Vă rugăm să le accesaţi periodic pentru a verifica situaţia curentă a candidaţilor declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget, respectiv cu taxă.

Somație plată taxe

Studenţii din tabel, care nu au plătit integral taxa de şcolarizare aferentă semestrului II, 2019-2020, în valoare de 1750 RON, trebuie să achite URGENT respectiva taxă până vineri, 17 iunie 2020, în caz contrar vor fi exmatriculaţi.

Examene finalizare studii (NOU!)

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR CARE VOR SUSŢINE EXAMENE DE FINALIZARE STUDII ÎN SESIUNEA IULIE 2020:

Instrucțiuni cu privire la pregătirea pentru susținerea în regim online a examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2020: licență | masterat

Biroul Consiliului Facultății a stabilit în ședința din 26 iunie 2020 următoarele date de susținere a examenelor de finalizare studii din sesiunea de vară 2020 (exclusiv susținere proiect online):

1. Examen de disertație: înscriere examen: 7-9 iulie 2020 | susținere examen: 14-17 iulie 2020, rezervă 17 și 20 iulie 2020

SAEA – 16 iulie 2020, ora 9:00 | AECS – 16 iulie 2020, ora 14:00

2. Examen de diplomă: înscriere examen: 13-16 iulie 2020, ora 12:00 | susținere examen: 21-24 iulie 2020, rezervă 28 și 29 iulie 2020

Înscrierea absolvenților pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor se va face online, pe bază de cerere (model afișat pe site-ul facultății), completată și semnată de către absolvenți, avizată de către cadrul didactic îndrumător de proiect, însoțită de copia după cartea de identitate. Aceste documente for fi transmise electronic pe adresa secretariat@etti.tuiasi.ro.  

Pe site-ul facultăţii se află modele de cereri pentru înscrierea la examenul de disertație/diplomă, componența comisiilor și datele de susținere, datele de contact ale secretarilor de comisii și alte informații de interes.

Practică vară

IMPORTANT PENTRU TOȚI STUDENȚII CARE VOR FACE PRACTICĂ LA FIRME:

REPARTIȚIA STUDENȚILOR PENTRU PRACTICA DE VARĂ
Studenţii care vor efectua practica în întreprinderi sau firme din localitatea de domiciliu sau din alte localităţi vor trimite prin e-mail la secretariatul facultății, până pe data de 10.09.2020, adeverința vizată şi ştampilată de companie/firma în care se precizează că au efectuat practica de vara.

Studenţii anului III pot efectua practica de vară în cadrul unei companii/firme numai cu acordul cadrului didactic îndrumător de licenţă.

PRACTICA DE VARĂ ONLINE la OSRAM Continental:
Startul înscrierilor îl vom da începând cu data de 12.06.2020, iar cursurile propriu-zise vor începe de pe 6.07.2020. Studenții se vor putea înscrie folosind acest link. Înainte de a începe programul de practică studenții vor avea un interviu de circa 30 de minute, focusat pe o prezentare personală. Detalii suplimentare sunt disponibile aici.

PRACTICA DE VARĂ la VITESCO TECHNOLOGIES:
Puteți aplica până la data de 3 iulie 2020 pentru efectuarea stagiului de practică de vară la compania Vitesco Technologies. Informații suplimentare sunt disponibile aici.

Evaluarea cadrelor didactice

În perioada 29 iunie – 12 iulie 2020 se desfăşoară acţiunea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informației Iași, pentru toate disciplinele din anul universitar 2019-2020 (ambele semestre).

Aplicaţia de evaluare poate fi accesată, între orele 09:00 – 23:00, online, la această adresă, utilizând calculatoarele personale cu conexiune la Internet.
Accesul la aplicație se face pe baza de CNP propriu. După introducerea CNP-ului, selectaţi disciplinele și cadrele didactice evaluate.

ATENŢIE:

Autentificarea se poate realiza doar o singură dată, de aceea vă rugăm să faceţi evaluările tuturor disciplinelor într-o singură sesiune de lucru şi să completaţi toate câmpurile.
• Anul de studiu care apare pe pagina de acces la chestionar se referă la anul de studiu în care aţi fost înscris în anul universitar 2019 – 2020 căruia îi aparţin disciplinele evaluate.
• Nu închideți browserul web (aplicația de navigare pe Internet) în timpul evaluării! Dacă închideţi sesiunea de lucru, nu veţi mai putea accesa aplicaţia.

În câmpul-text din partea de jos a formularului de evaluare puteţi înscrie diverse sugestii, observaţii sau aprecieri ale dumneavoastră pentru disciplina evaluată şi cadrul didactic titular. Părerea dumneavoastră contează!
Dacă întâmpinaţi probleme în a accesa aplicaţia de evaluare, vă rugăm să trimiteţi un mesaj prin e-mail, cu descrierea problemei, la adresa evaluare@etti.tuiasi.ro

Programul INNOTECH Student

S-a lansat apelul de proiecte INNOTECH Student, finanțat în cadrul programului POCU, cu termen limită de depunere 31 august 2020. Propunerile preliminare, descrise într-o fișă de proiect (care să conțină lista activităților, bugetul estimativ, modalitatea de constituire a grupului-țintă, experiența relevantă în domeniul proiectului), vor fi transmise electronic la adresa cercetare@tuiasi.ro, până la data de 20 iunie 2020, ora 15:30.

Informații finalizare studii

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANILOR TERMINALI (IV LICENŢĂ ŞI II MASTERAT) CARE NU AU REUŞIT SĂ FINALIZEZE STUDIILE:

Studenţii anilor terminali care nu vor reuşi să finalizeze studiile au obligaţia să transmită o cerere (modele afişate pe site-ul facultăţii) de solicitare a încheierii situaţiei şcolare în sesiunea din luna septembrie, la această adresă.
Cererea va fi însoţită de chitanţa de plată a disciplinelor nepromovate. Informațiile privind achitarea taxelor online se găsesc aici.
Termenul de depunere a cererii la secretariatul facultăţii este 31 iulie 2020.

Summer Practice Centric

În curând vor fi postate materiale pentru practica de vară (Summer Practice) organizată de către firma Centric, în perioada 6 – 24 iulie 2020.
Mai jos găsiți link-ul către evenimentul Centric Express 2020, pentru care mai sunt câteva locuri disponibile:

Can you spot a needle in a hey stack? Then you can try finding the bug(s) in a developer's code 😀. Find out what it…

Publicată de Centric IT Solutions Romania pe Duminică, 31 mai 2020