loader image

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

În anul academic 1971-1972 a apărut secţia de Electronică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1975 s-a format Catedra de Electronică. Specializările iniţiale au fost „Electronică aplicată”, „Radiotehnică” şi „Telefonie-telegrafie”.

Studii

Licență

În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicatăTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, respectiv Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul „trunchi comun” şi se bazează pe un plan de învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate.

Masterat

  • Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA) 
  • Radiocomunicaţii digitale (RD) 
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS) 
  • Information technologies for telecommunications (IT4T)
  • Reţele de comunicaţii (RC) 
  • Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (SEIII)
  • Automotive electronic control systems (AECS)

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Noutăți

ADMITERE 2020

Informaţii privind admiterea în ciclul de studii de licență, masterat și doctorat pentru sesiunea iulie 2020 sunt disponibil

Practică vară

IMPORTANT PENTRU TOȚI STUDENȚII CARE VOR FACE PRACTICĂ LA FIRME: REPARTIȚIA STUDENȚILOR PENTRU PRACTICA DE VARĂ Studen&#

Evaluarea cadrelor didactice

În perioada 29 iunie – 12 iulie 2020 se desfăşoară acţiunea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţii Fa

Programul INNOTECH Student

S-a lansat apelul de proiecte INNOTECH Student, finanțat în cadrul programului POCU, cu termen limită de depunere 31 august 2020. Prop

Informare DO IT&C ASACHI

În perioada iulie-august 2020 se vor reprograma cursurile pentru formarea competențelor IT prin proiectul DO IT&C Asachi, întreru