loader image

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

În anul academic 1971-1972 a apărut secţia de Electronică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1975 s-a format Catedra de Electronică. Specializările iniţiale au fost „Electronică aplicată”, „Radiotehnică” şi „Telefonie-telegrafie”.

Studii

Licență

În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicatăTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, respectiv Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul „trunchi comun” şi se bazează pe un plan de învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate.

Masterat

  • Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA) 
  • Radiocomunicaţii digitale (RD) 
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS) 
  • Information technologies for telecommunications (IT4T)
  • Reţele de comunicaţii (RC) 
  • Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (SEIII)
  • Automotive electronic control systems (AECS)

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Noutăți

Susținere teză doctorat

În ziua de 7 septembrie 2020, începând cu ora 12:00, se va desfășura sesiunea publică de susținere on-line a tez

ADMITERE 2020

Informaţii privind admiterea în ciclul de studii de licență, masterat și doctorat pentru sesiunea iulie 2020 sunt disponibil

Examene diplomă/disertație

Informații privind susținerea examenelor de diplomă, respectiv de disertație, pentru sesiunea iulie 2020: Programare examen diplom

Somație plată taxe

Studenţii din tabel, care nu au plătit integral taxa de şcolarizare aferentă semestrului II, 2019-2020, în valoare de 1750 R

Practică vară

IMPORTANT PENTRU TOȚI STUDENȚII CARE VOR FACE PRACTICĂ LA FIRME: REPARTIȚIA STUDENȚILOR PENTRU PRACTICA DE VARĂ Studen&#