loader image

Anunț burse sociale

Informații privind acordarea burselor sociale în anul universitar 2019-2020 sunt disponibile aici. Informațiile referitoare la toate categoriile de burse sunt disponibile pe aceeași pagină și vor fi actualizate în curând.

NOTĂ: În conformitate cu Art.15 din „Procedura privind acordarea burselor pentru studenții de la ciclurile de învățământ licență și master din cadrul TUIASI – cod PO.PRS.03″, pentru categoria de burse sociale a fost alocat un fond de 30% din fondul total de burse stabilit de universitate pentru facultate.

Întâlnire candidat Rector

Întâlnirea electorală a domnului prof.dr.ing. Dan Caşcaval, candidat la funcţia de Rector pentru mandatul următor, cu facultătile ETTI, IEEIA și AC este programată pentru marți, 18.02.2020, ora 14:00, în amfiteatrul E1 (corp E). Transportul până la Facultatea IEEIA poate fi asigurat cu microbuzul Universității. Dacă sunteți interesați de transportul cu microbuzul, vă rugăm să anunțați la secretariatele departamentelor.

Alegeri reprezentanți studenți

Vă informăm că în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 12.12.2019 s-a decis repartizarea locurilor reprezentanţilor în Consiliul Facultăţii/Senatul Universităţii, rămase vacante ca urmare a finalizării diferitelor cicluri de studii.
Locurile au fost distribuite după cum urmează:
– studii universitare de licenţă: anul I – 1 loc; anul II –  2 locuri; anul III – 2 locuri
– studii universitare de masterat: anul I – 1 loc (studentul de la masterat va reprezenta şi doctoranzii facultăţii)
– reprezentanţii facultăţii în Senatul Universităţii – 1 loc

Candidaţii care doresc să ocupe un loc în Consiliul Facultăţii/Senatul Universităţii vor depune o fişă a candidatului la secretariatul facultăţii în dublu exemplar în perioada 13.01 – 15.01.2019, între orele 8:00-15:00. Acestea vor fi afişate la avizierul facultăţii şi pe site, urmând ca luni, 20.01.2019, între orele 8:00-16:00 să se desfăşoare alegerile reprezentanţilor.
Urna împreună cu comisia electorală formată din studenţi se va afla în sala de consiliu a facultăţii.
Pentru a fi validate alegerile este nevoie de o participare de 50%+1 din numărul studenţilor cu drept de vot.

Comisia pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor, avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii, va fi alcătuită din:

1. Conf. univ. dr. ing. Ovidiu Ursaru, Prodecan – preşedinte
2. Rebenciuc Petru-Bogdan – anul II – anul III
3. Sandu Diana – anul III
4. Achiței Andreea – anul IV
5. Albu Andreia – anul IV
6. Cazanoschi Andrei-Cristian – anul IV
7. Rădăuceanu Silvia – anul IV
8. Vicovanu Alexandru – anul II master    

CANDIDATURI PENTRU ALEGERI REPREZENTANȚI STUDENȚI:
– reprezentanți în Consiliul facultății | reprezentanți Senat

Alegeri conduceri academice

Pe această pagină vor fi prezentate informaţiile specifice activităţilor de alegere a conducerilor academice în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru legislatura 2020 – 2024, conform Procedurii Universităţii „Gheorghe Asachi” din Iaşi privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice pentru legislatura 2016-2020. Calendarul alegerilor poate fi consultat aici.

Conferința ePrivacy

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost co-organizator al Conferinței „BHR Consulting – Evoluția de la GDPR la un Regulament ePrivacy”, care s-a desfășurat miercuri, 20 noiembrie 2019, între orele 10:30 și 14:30, în sala de conferințe a Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Cu această ocazie, domnul șef lucrari dr.ing. Daniel Mătăsaru, cadru didactic la facultatea noastră, a susținut o prelegere cu titlul „O nouă provocare – Suntem pregătiți pentru viitorul regulament ePrivacy?” în cadrul căreia a prezentat istoricul problematicii ePrivacy, legislația care reglementează în prezent acest domeniu la nivel european și național și modificările succesive aduse proiectului de Regulament ePrivacy.

Proiect AntreprenorIng

Ȋn perioada 1 septembrie 2019 – 17 iulie 2021, în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași se va derula proiectul POCU/379/6/21/123975 cu titlul „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” . Grupul-țintă constituit la nivelul facultății noastre va fi format dintr-un număr total de 50 de studenți, dintre care minim 40 având domiciliul în mediul rural/romi/studenți netradiționali, înmatriculați în anul III de studii. Condițiile de eligibilitate impun ca studenții cuprinși în acest proiect să nu facă parte și din grupurile-țintă ale altor proiecte derulate în această perioadă (practică, ROSE). Studenții care primesc burse sociale pot primi simultan și bursele acordate prin acest proiect.
Persoana de contact: prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu

Metodologie de selecție a grupului-țintă
Calendarul activităților de selecție a grupului-țintă
Comisii de analiză a dosarelor

Lista studenților înscriși în grupul-țintă: etapa 1 | etapa 2
Lista studenților admiși în grupul-țintă:  etapa 1 | etapa 2

În perioada 14 noiembrie – 20 noiembrie 2019 se desfășoară a doua etapă de depunere a dosarelor pentru includerea în grupul-țintă al proiectului.
 

NOTĂ: Studenții admiși în grupul-țintă (în ambele etape) trebuie să completeze și să depună la secretariat Formularul de înregistrare individuală menționat în lista documentelor necesare de mai jos. De asemenea, studenții care nu au depus copie după cartea de identitate sunt rugați să facă acest lucru de urgență.

DOCUMENTE NECESARE:

copie după cartea de identitate
cerere de înscriere
declarație de disponibilitate
declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
declarație de evitare a dublei finanțări
model recomandat CV Europass
formular înregistrare individuală

Bursele Telekom

Compania TELEKOM România se implică în educarea tinerei generaţii prin programul Bursele TELEKOM încă din 2010, oferind sprijin material tinerilor ambiţioşi şi talentaţi. Această inițiativă continuă astfel cu succes programele prin care compania a oferit până în prezent 110 burse către studenţi.

Programul Bursele TELEKOM oferă 5 burse de excelenţă prin intermediul unui concurs naţional, care se adresează studenţilor din anul I, înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior de stat din România, categoriile buget sau taxă, la zi, la urmatoarele specializări: automatică și calculatoare, informatică, cibernetică, matematică, inginerie electrică, electronică, telecomunicații si tehnologia informației.

Concursul este organizat în două etape. Prima etapă, care este şi eliminatorie, presupune completarea şi trimiterea unui formular de înscriere, până la data de 15 decembrie 2019, către Telekom România pe website-ul www.burseletelekom.ro. În urma acestei etape vor fi selectați 10 finalisti care se vor califica în etapa a doua. Această etapă presupune participarea la un interviu, organizat în data de 14 ianuarie 2020, în urma căruia vor fi desemnaţi câştigătorii celor 5 burse.

Valoarea bursei acordate de către Telekom România fiecărui candidat dintre cei 5 desemnaţi câştigători reprezintă suma de aproximativ 18.720 RON, împărţită în 9 tranşe lunare, aferente lunilor ianuarie – iunie 2020 și octombrie – decembrie 2020 (tranșe stabilite la valoarea salariului minim pe economie). Mai multe informații despre condiţiile de aplicare puteţi găsi pe website-ul concursului www.burseletelekom.ro

Conferință AntreprenorIng

Seria activităților susținute în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie si arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng” continuă joi, 21 noiembrie, începând cu ora 15:00, în Sala „Profesor Cristea Niculescu – Otin” (Sala de Conferințe, parter, corp T, Rectorat), unde va avea loc conferința „Succesul în afaceri – De la idee la client sau de la client la idee?”, susținută de doamna ș.l.dr.ec. Lidia Alexa.

Somație plată taxe

Studenţii din tabel, care nu au plătit integral taxa de şcolarizare aferentă semestrului II, 2018-2019, în valoare de 1750 RON, trebuie să achite URGENT respectiva taxă până joi, 13 iunie 2019, ora 12:00, în caz contrar vor fi exmatriculaţi.