loader image

În atenţia studenţilor care nu au acumulat numărul minim de credite pentru promovarea anului universitar 2019-2020 şi înscrierea în anul universitar 2020-2021

Vă reamintim că studenții pot promova anii de studiu prin realizarea unui număr de 40 de credite din contractul de studii pentru anul anterior (în mod exceptional 30 de credite pentru anul universitar 2019/2020), conform Procedurii de organizare a activităţii didactice pentru studii de licenţă COD TUIASI.POB.01 și a Procedurii de organizare a activităţii didactice pentru studii universitare de masterat COD TUIASI.POB.02.

Vă informăm că studenţii care în urma susţinerii reexaminărilor din luna septembrie 2020 nu au acumulat numărul minim de credite pentru promovarea în anul universitar 2020-2021, îşi pot reglementa situaţia până la data de 21 septembrie 2020, ora 15.00, în caz contrar urmând a fi exmatriculaţi.

Pentru reglementarea situaţiei vor trimite pe adresa secretariat@etti.tuiasi.ro cererea de repetare/reînscriere (model afişat) şi dovada de achitare a cel puţin 1/4 din taxa de şcolarizare, prima tranşă în valoare de 875 lei, (până la data de 15 ianuarie a doua tranşă, 15 martie a treia tranşă şi până la data de 01 iunie restul taxei de şcolarizare).

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂŢII: taxă de şcolarizare sau orice alt tip de taxă, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul

Condiţii de repetare-reînscriere studenţi-modalităţi de reglementare situaţii şcolare

Cerere reînscriere pentru recuperare credite restante an IV

Cerere repetare scolaritate

Informații importante cu privire la cazarea studenților în noul an universitar, 2020-2021, în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”

Informații importante cu privire la cazarea studenților în noul an universitar, 2020-2021, în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”  

Programarea examenelor restante – sesiunea septembrie 2020

Programarea examenelor restantesesiunea septembrie 2020

Studenții care au de achitat taxe de reexaminare în vederea susținerii restanțelor în sesiunea septembrie 2020, le pot achita prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, cu obligaţia transmiterii dovezii de plată a taxei pe e-mail cadrelor didactice.

În e-mailul transmis (cu dovada de plată a taxei atașată) aceștia vor trece: nume/prenume student, anul/grupa și discplina/disciplinele achitate.

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX  

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂŢII: taxă de reexaminare, cu precizarea facultăţii la care este înscris studentul.

Examene diplomă/disertație

INFORMAȚII privind susținerea examenelor de diplomă, respectiv de disertație, pentru sesiunea septembrie 2020

Informații privind susținerea examenelor de diplomă, respectiv de disertație, pentru sesiunea iulie 2020:

Programare examen diplomă: EASI (21 iulie, 22 iulie, 23 iulie) | TST (română) | TST (engleză) | MON

Programare examen disertație: RC | RD | TMPS | SAEA | SEIII | AECS

Susținere teză doctorat

În ziua de 7 septembrie 2020, începând cu ora 12:00, se va desfășura sesiunea publică de susținere on-line a tezei de doctorat cu titlul: „Contribuții privind transmiterea fiabilă a mesajelor critice în rețele de comunicații intervehiculare”, elaborate de către domnul ing. Adrian Marius Abunei, sub îndrumarea domnului prof.dr.ing. Ion Bogdan.

Comisia de susținere:
Prof.univ.dr.ing. Daniela TĂRNICERIU, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – președinte
Prof.univ.dr.ing. Ion BOGDAN, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – conducător de doctorat
Prof.univ.dr.ing. Ion MĂRGHESCU, Universitatea ”Politehnica” București – membru
Prof.univ.dr.ing. Petru-Tudor PALADE, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – membru
Conf.univ.dr.ing. Ciprian-Romeo COMȘA, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași – membru

Link pentru platforma Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a62e0a2cf448948d6ac60aa4a37efa67a%40thread.tacv2/1594376171113?context=%7b%22Tid%22%3a%22b03aeaf4-501f-4e57-adbf-4867a08aa847%22%2c%22Oid%22%3a%22c58d63f8-70c9-4dbf-bd71-017574c6c7ac%22%7d

Cei care doresc să participe și nu au cont de email pe serverul facultății trebuie să-și exprime intenția de participare cu cel puțin o zi înainte de eveniment printr-un mesaj adresat administratorului de rețea, domnul ing. Cristian Barat, la adresa crystian@etti.tuiasi.ro.

ADMITERE 2020

Informaţii privind admiterea în ciclul de studii de licență, masterat și doctorat pentru sesiunea iulie 2020 sunt disponibile accesând link-urile de mai jos. Aceste informații vor fi actualizate frecvent în perioada admiterii. Vă rugăm să le accesaţi periodic pentru a verifica situaţia curentă a candidaţilor declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget, respectiv cu taxă.

Somație plată taxe

Studenţii din tabel, care nu au plătit integral taxa de şcolarizare aferentă semestrului II, 2019-2020, în valoare de 1750 RON, trebuie să achite URGENT respectiva taxă până vineri, 17 iunie 2020, în caz contrar vor fi exmatriculaţi.