loader image

ANUNȚ DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE ÎN SISTEM HIBRID

Începând de luni, 8 Noiembrie 2021, activitățile didactice se vor desfășura în sistem hibrid, pentru toate ciclurile de studii universitare, după cum urmează: cursurile vor fi susținute în sisten on-line, aplicațiile (laboratoare, seminarii, proiecte, ore de sport) în sistem on-site, în conformitate cu art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 188/20.09.2021 privind aprobarea modului de desfășurare a activităților didactice în anul universitar 2021-2022.

Activitățile se vor desfășura cu respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Activitatea didactică se va desfășura exclusiv online în următoarele două săptămâni: 25 octombrie – 5 noiembrie

Conform deciziei Consiliului de Administrație al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), activitatea didactică de la toate facultățile Politehnicii ieșene se va desfășura exclusiv online în următoarele două săptămâni, în perioada 25 octombrie – 5 noiembrie.

Anunț privind acordarea burselor de merit, performanță

Se transmite extrasul de cont conținând banca și codul IBAN împreună cu declarația GDPR ONLINE pe adresa de mail secretariat@etti.tuiasi.ro   (BĂNCI: BCR, BRD, Raiffaisen, ING,Banca Transilvania)  cu urmatorul titlu Bursa_merit_Nume_Prenume_Grupa de către următorii studenți care vor beneficia de bursă de merit:

 • Anul I 2021/2022 și Master anul I 2021/2022
 • studenții cu bursă de merit care și-au modificat banca unde au cardul sau  și-au modificat contul (codul IBAN)
 • studenții care au trecut de la bursă socială la bursă de merit
 • studenții care nu au beneficiat de bursă

Declarația GDPR se transmite de către toți studenții beneficiari de bursă.

Termen de transmis extras de cont: LUNI 25 OCTOMBRIE

            Rugăm de asemenea studenții orfani care nu au adus copie după certificatul de deces părinte, sau  cei care și au schimbat cartea de identitate să ne transmită pe mail și o copie după acestea.

LISTA STUDENŢILOR CARE POT BENEFICIA DE BURSE DE MERIT, BURSE DE PERFORMANŢĂ, BURSE STUDENȚI STRĂINI, ÎN SEM. I, 2021/2022, POATE FI CONSULTATĂ AICI.

OBSERVAŢII
1. BURSELE SE VIREAZĂ NUMAI PE CARD.
2. Studenţii de pe listele de bursă care sunt înscrişi şi la altă facultate, dacă primesc bursă de la altă facultate sunt rugaţi să anunţe urgent la Secretariat.

ANUNȚ SELECȚIE ERASMUS+

Selecția studenților în programele Erasmus+ și SEE pentru participare în semestrul al doilea din anul universitar 2021/2022

Dragi studenți,

O mobilitate internațională, fie la studii, fie în plasament contribuie în mod decisiv la formarea profesională și a personalității voastre. Bursele Erasmus+ și SEE vă sunt accesibile în urma selecției desfășurată la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Depunerea aplicatiilor se va face online la adresa secretariat@etti.tuiasi.ro, iar dosarul de candidatură va cuprinde o cerere tip, o scrisoare de motivație, un Curriculum Vitae și un certificat de competențe lingvistice.

Selecția va avea loc în ziua de VINERI, 15 OCTOMBRIE 2021, ora 11.00 (interviu online pe platforma Teams) pe baza dosarelor individuale depuse în perioada 7-15.10.2021 (cel târziu la ora 10.00 a zilei de 15 OCTOMBRIE).

Certificatul de competențe lingvistice poate fi obținut anterior candidaturii (se anexează copie) sau poate fi eliberat ulterior, la cerere, de către Centrul Linguatek din cadrul universității noastre.

Alegerea universității partenere pentru desfășurarea mobilității de studiu se face în baza listei de acorduri existente la link-ul http://www.international.tuiasi.ro/ro/acordurile-facultatii-de-electronica-telecomunicatii-si-tehnologia-informatiei urmărind valabilitatea pentru programe de licență, de master sau doctorat.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să contactați coordonatorul Erasmus/SEE al facultății, dl. Sef lucrari dr. ing. Daniel MATASARU, email dmatasaru@etti.tuiasi.ro “Erasmus mission: CHANGING LIVES, OPENING MINDS!”

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2021-2022

Vă adresăm invitația de a participa la festivitatea prilejuită de deschiderea anului universitar 2021-2022, care va avea loc în data de 1 octombrie 2021, ora 14.00, online pe platforma Teams, accesând link-ul Festivitate incepere.

Accesul se va face folosind conturile institutionale ETTI de forma nume.prenume@student.etti.tuiasi.ro

Gradații de merit

Dosarele candidaților:
Rezultate:

Documente necesare întocmirii dosarelor în vederea acordării gradației de merit (perioada 01.10.2021 – 30.09.2026):

Calendarul desfășurării concursului:

 • Depunerea dosarelor candidaților: 04.10.2021 – 07.10.2021, orele 10:00 – 13:00, la secretariatul facultății (birou secretar șef)
 • Analiza dosarelor depuse de către comisia de evaluare: 08.10.2021 – 11.10.2021
 • Comunicarea/afișarea rezultatelor evaluării: 12.10.2021
 • Depunerea contestațiilor: 13.10.2021
 • Soluționarea contestațiilor/Afișarea rezultatelor finale: 15.10.2021
 • Avizarea listelor nominale în ședința Consiliului Facultății de la ora 8.00 și transmiterea acestora către Prorectoratul Managementul Resurselor în vederea avizării în Consiliul de Administrație și aprobării de către Senatul universității: 18.10.2021

Comisii de evaluare pentru cadre didactice, Departamentul de Matematică și Informatică și personalul didactic auxiliar

Cadrele didactice consilieri de an

Cadrele didactice numite consilieri de an 2021/2022

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (4 ani)

ANUL I : Ș.l.dr.ing. Daniel Mătăsaru
                Lect.dr. fiz. Gabriela Apreotesei
                Ș.l.dr.ing. Mariana Pletea
                Asist.dr.ing. Vasilica-Daniela Andrieș
                Ș.l.dr.ing. Vlad Chiriac (TST engleză)

ANUL II: Ș.l.dr.ing. Felix Diaconu
                  Ș.l.dr.ing. Marius Hăgan
                  Ș.l.dr.ing. Roxana-Daniela Florescu
                  Asist.dr.ing. Ana-Mirela Rotopănescu
                  Ș.l.dr.ing. Iolanda-Elena Alecsandrescu (TST engleză)

ANUL III: EA – Ș.l. dr.ing. Cristian Andriesei
TST –  Conf.dr.ing. Luminița Scripcariu (română+engleză)
MON – Asist.dr.ing. Nicolae Patache

ANUL IV: EA – Conf.dr.ing. Cristian Aghion
TST – Conf.dr.ing. Radu Damian (română+engleză)
MON – Asist.dr.ing. Nicolae Patache

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (2 ani)

SAEA – anii I, II – Conf.dr.ing. Irinel Pletea
SEIII – anii I, II – Conf.dr.ing. Marius Zbancioic
RC – anii I, II – Prof.dr.ing. Adriana Sîrbu
RD – anii I, II – Prof.dr.ing. Radu Bozomitu
TMPS – anul I – Ș.l. dr.ing. Nicolae Cojan
TMPS – anul  II – Ș.l. dr.ing. Paul Ungureanu
AECS – anii I și II– Ș.l. dr.ing. Constantin Barabașa
IT4T – anii I și II – Conf.dr.ing. Nicolae Cleju

BIROU ACTE DE STUDII

Începând cu data 27 septembrie 2021 activitatea de lucru cu publicul se va desfășura doar cu PROGRAMARE PREALABILĂ PE E-MAIL, confirmată de către membrii Biroului Acte de Studii. 

          Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 • Programările se fac la adresa de e-mail diplomas@tuiasi.ro , de luni până vineri;
 • Mesajul dumneavoastră trebuie să conțină următoarele informații:
 • Numele complet din certificatul de naștere;
 • Tipul actului de studii pe care doriți să îl eliberăm (diplomă, certificat, foaie matricolă, situație școlară, programă analitică, adeverință pentru publicarea pierderii diplomei în Monitorul Oficial, adeverință de autenticitate pentru vizarea actelor la CNRED, duplicat al Diplomei, duplicat al foii matricole/supliment la diplomă etc.), alte solicitări (transmitere copii documente în străinătate ș.a);
 • Numărul de acte solicitate a fi eliberate;
 • Facultatea, sesiunea susținerii examenului de finalizare a studiilor (luna și anul);
 • ZIUA pentru care doriți programarea.
 • După preluarea mesajului, vom verifica disponibilitatea datei solicitate și vă vom trimite un email de confirmare cu ZIUA ȘI ORA programării dumneavoastră.

Program cu publicul:  Luni – Vineri, orele 11:00-13:30

 • În vederea evitării aglomerării și pentru limitarea timpului de așteptare, vă rugăm insistent să respectați cu strictețe ora la care sunteți programat. Persoanele care se prezintă la Biroul Acte de studii vor purta, în mod obligatoriu, mască de protecţie, vor respecta regulile de disciplină sanitară și distanța minimă de siguranță față de alte persoane. Persoanele programate SE VOR ADRESA ÎN PREALABIL PORTARULUI pentru obținerea unui ecuson de acces în clădirea Rectoratului.