loader image

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

În anul academic 1971-1972 a apărut secţia de Electronică în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, iar în 1975 s-a format Catedra de Electronică. Specializările iniţiale au fost „Electronică aplicată”, „Radiotehnică” şi „Telefonie-telegrafie”.

Studii

Licență

În facultatea noastră funcţionează 3 direcţii de specializare: Electronică aplicatăTehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, respectiv Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii. Primii 2 ani de studiu definesc aşa-numitul „trunchi comun” şi se bazează pe un plan de învăţământ unic, valabil pentru toate specializările. În această perioadă se realizează o pregătire generală în matematică şi fizică, dar şi în domenii cu specific electronic general precum Dispozitive şi circuite electronice, Semnale, circuite şi sisteme sau Circuite integrate.

Masterat

  • Sisteme avansate în electronica aplicată (SAEA) 
  • Radiocomunicaţii digitale (RD) 
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (TMPS) 
  • Information technologies for telecommunications (IT4T)
  • Reţele de comunicaţii (RC) 
  • Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (SEIII)
  • Automotive electronic control systems (AECS)

Doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.

Noutăți

Cursuri Orange

Studenții Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, în special cei din anii termi

Anunț burse

Lista studenților beneficiari de burse din toate categoriile pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020 sunt disponibile aici. Tabelul c

Conturi email studenți

Serviciul de e-mail al studenților este găzduit pe platforma Office 365. Office 365 este un serviciu de tip cloud oferit de Microsoft, g&#25

CURSURI ONLINE

Colectivul ITSG a propus o soluție bazată pe aplicația Microsoft Teams, care asigură suportul necesar susținerii online a act

DECIZII IMPORTANTE

Conducerea universității a decis suspendarea activităților didactice în universitate, pe durata 12.03.2020- 31.03.2020, ca m

Burse Erasmus

În conformitate cu reglementările Agenției Naționale Erasmus+ referitoare la selecţia studenților Erasmus, care vor ben