loader image

Gradații de merit

Documente necesare întocmirii dosarelor în vederea acordării gradației de merit (perioada 01.10.2015 – 30.09.2020):

Calendarul desfășurării concursului:

  • Depunerea dosarelor candidaților: 05.10.2020 – 12.10.2020, ora 12:00, la secretariatul facultății
  • Evaluarea și completarea dosarelor (dacă este cazul): 12.10.2020 – 14.10.2020
  • Comunicarea/afișarea rezultatelor evaluării: 15.10.2020
  • Depunerea contestațiilor: 16.10.2020, până la ora 15
  • Soluționarea contestațiilor: 17.10.2020 – 19.10.2020, ora 10
  • Ședința Consiliului facultății de validare a concursului, afișarea rezultatelor finale: 19.10.2020, ora 12

Comisii de evaluare pentru cadre didactice, Departamentul de Matematică și Informatică și personalul didactic auxiliar

15.10.2020: Rezultatele concursului pentru acordarea gradației de merit pentru cadrele didactice ETTI și de la Departamentul de Matematică și Informatică au fost postate pe directorul P:\GRADATII_DE_MERIT.

Rezultatele concursului pentru acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar au fost postate pe directorul P:\GRADATII_DE_MERIT\Personal_didactic_auxiliar.